Özgür Eğitim-Sen

1 MAYIS BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ KUTLU OLSUN!

27.11.2016
A+
A-
1 MAYIS BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ KUTLU OLSUN!
Paylaşın
 
 
 1 Mayıs çalışma hayatının insanileştirilmesi için 1800’lü yılların ikinci yarısında Amerika’da insanların yaşamları pahasına verdikleri destansı mücadelenin yıldönümünü. 
İnsan emeğinin, kanının ve canının hayat vererek sembolleştirdiği 1 Mayıs insanileşmenin, insanca bir yaşamın, adil ve özgür bir dünyanın kurulması  için verilen asil kavganın önemli parçası. 
Tarihsel olarak sömürülen, insandışılaştırılan, temel insani gereksinimleri görmezden gelinen, ilke ve değer gözetmeyen bir ilişki biçimine muhatap kılınan kesimlerin kendilerine dayatılan düzeni-düzeneği sorguya aldıkları dönüştürücü yüzleşme anı 1 Mayıs.
Bugün hala ülkemizde olduğu gibi istisnasız tüm yeryüzünde sömürü, açlık, yoksulluk, sefalet kol gezmekte. İnsanlığın büyük kısmı insandışılığa, baskılanmaya, dayatmaya, itilip-kakılmaya maruz bırakılmakta. 
Yaklaşık dört milyar insan günde iki dolardan az bir parayla mucize yaratıp yaşamaya tutunmaya çalışmakta.  
Yaklaşık bir buçuk milyar insanın ulaşabileceği temiz su yok. Dünya nüfusunun neredeyse beşte ikisi düzgün sağlık koşullarından mahrum. 
İnsanlar kendi ihtiyaçlarını karşılayamamakta. Yetersiz, güvencesiz ve sağlıksız çalışma koşulları altında hayat sürdürmek için didinmekte.
Özgür Eğitim-Sen olarak “Özgürlük”, “Adalet” ve “İnsanca Yaşam” için mücadelenin yükseltileceği 1 Mayıs’ı sorunlarımızı ve taleplerimizi dillendirmek için bir fırsat biliyoruz.
Öncelikle toplumun hasretle ve büyük bir olgunlukla beklediği çözüm sürecinin kalıcı bir barışa evrilmesi için,
27 Mayıs’la tahkim edilen Vesayet konseptinin son halkası 1982  Anayasasının rafa kaldırılarak hak ve özgürlükler temelinde toplumun talep ve beklentilerini karşılayacak Yeni bir Anayasa’nın hazırlanması için,
Bırakın bağımsız sivil örgütleri devletin resmi kurumları tarafından periyodik açıklanan açlık ve yoksulluk sınırlarının altında bir yaşama mahkûm edilip görmezden gelinen milyonlarca çalışanın yaşam koşullarının mazeretsiz düzeltilmesi için,
Toplumun kültür ve inanç evrenini görmezden gelerek gencecik dimağları Tevhid-i Tedrisat Kanunu üzerinden devlete ve “zorunlu eğitim”e  bağlayan dayatmalara karşı çıkmak için,  
İnsan Hak ve Hürriyetlerini hiçe sayan bir takım yasal düzenlemelerle yasadışı ilan edilen “Anadilde Eğitim” hakkının önündeki engellerin kaldırılması için,
Din eğitiminin gerçek anlamda bağımsızlaşmasına imkân hazırlayacak düzenlemelerin yapılması ve kılık kıyafetten Zorunlu Din Dersine, Alevilerden Azınlıklara uzanan açık ve örtük inanç özgürlüğü ihlallerinin-mağduriyetlerinin giderilmesi için,
Asimilasyonun, yok saymanın, baskının, şantajın, manipülasyonun olmadığı, insan onurunu ve izzetini yükseltecek daha özgür ve daha adil bir dünyanın kurulması için,            
Yeryüzünün büyük bölümünde yaşanan sömürünün, yağmanın, talanın önüne geçilmesi için,
Tüm yaşam alanlarında etkinleşmiş bir sosyal hukuk devleti temelinde sosyal adaletin, eşitliğin, sosyal barışın, kardeşliğin ve dayanışmanın gerçekleştirilmesi için,
Siyasal alanın olabildiğince genişletilerek herkesin düşündüğünü hiçbir baskı ve çekince altında kalmadan dile getirebilmesi için,
Gelir dağılımındaki adaletsizliğin, her türlü ahlaki ilkeyi hiçe sayan amansız rekabetin önüne geçilmesi için,
Çalışma hayatında sessizce onanan eşitsiz yapının giderilmesi, kamu çalışanlarına toplu sözleşme ile birlikte grev ve siyaset hakkının tanınması için,
Güvencesiz, insan hak ve onuruna yakışmayan sözleşmeli, kuralsız, çalışanları her türlü insan dışılığa mahkûm eden düşük ücretli çalışmanın giderilmesi için,
Değişik adlar altında güvencesiz çalışmak zorunda bırakılan yüz binlerce kadın ve erkeğin kadroya alınması, kayıt dışı bir şekilde sömürülen milyonlarca insanın sömürüsünün,  her günün başlangıcında eve dönmeme riskiyle işe gidenlerin yaşadığı tedirginliğin ortadan kaldırılması için,
Çalışanların sağlık ve emeklilik alanındaki haklarının güçlendirilmesi, yapılan özelleştirmelerde çalışanların haklarının korunması için,
Kendini merkeze alan bir egoizmin tetiklediği ve yeryüzünde cenneti kurma motivasyonuyla doğayı, hayvanı hatta insanın kendisini kanının son damlasına kadar sömüren dengesini yitirmiş kalkınma ve ilerleme mitosunun aşılması için,
Kendi varlıklarını, saltanatlarını yönetimleri altındakilerin insandışılaşmaları üzerine kuran ve bu durumlarını kalıcılaştırmak için her türlü vahşeti sergilemekten imtina etmeyen eli kanlı diktatörlerin, baskıcı rejimlerin, köhnemiş uluslararası düzenin aşılması için,
Her gün sömürülen, yok sayılan, katledilen, idamlara mahkûm edilen ve adı sanı bilinmeyen kimsesizler için,
Tüyü bitmemiş yetimler için,
Vatanlarını terk edip sınırın sıfır noktalarında tedirgin bekleyenler için,
Yağmalanan toprak, kirletilen hava, tüketilen su için,
Doğal Yaşam alanları yok edilen, nesilleri tüketilen hayvanlar için,
Miras bırakan atalarımız, emanet eden gelecek nesillerimiz için,
Mısır, Doğu Türkistan, Irak, Suriye, Nepal, Filistin için,
Daha etkili Birlik, daha büyük Mücadele ve daha etkin Dayanışma için,
Özgürlük ve Adalet için,
Barış, Kardeşlik ve İnsanca Yaşam için,
 
1 MAYIS BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ KUTLU OLSUN!
 
 
 
Abdulbaki DEGER
Özgür Eğitim-Sen Genel sekreteri

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Whatsapp Destek
1
Whatsapp Destek Hattı
Üyelik işlemleri için Whatsapp iletişim hattımız