Özgür Eğitim-Sen

EĞİTİM KURUMLARINA YÖNETİCİ ATAMA SORUNU

26.11.2016
A+
A-
EĞİTİM KURUMLARINA YÖNETİCİ ATAMA SORUNU
Paylaşın
 
 
 2006 yılından beridir okullara müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı atamaları sürecini yakından takip ediyorum. O tarihten itibaren Türkiye’de okullara idareci atamalarında bundan sonra kaos olacağını defaten dile getiriyorum ve maalesef geldiğimiz nokta bizi doğruluyor.
      
En son 4 Temmuz 2013 günü Milli Eğitim Bakanlığı “Eğitim Kurumları Yönetici Atama Yönetmeliği”ni yayınladı. Olması gereken bunu müteakiben sağlıklı bir atama sürencinin başlamasıydı. Ancak başta da dediğim gibi kaos içerisinde sağlıklı bir sürecin işlemesi mümkün olmadığından atamalar yine karmakarışık bir hal aldı.
       
4 Temmuzdan şu ana kadar 70 il, illerindeki münhal kadroları ilan etmiş durumda. Bu illerin münhalleri ilan etme yöntemlerinde de farklılıklar var. 69 il önce sınava dayalı atama yaparken sadece Uşak ili önce norm fazlalarını atıyor. Bunun dışında 69 il, ilan ettikleri atama takvimine göre önce müdürlük atamalarını yaparken sadece Batman ili ise önce müdür yardımcılıklarını atamasını gerçekleştirip ardından müdür atamalarını tamamlayacak.
        
Tabi bu karmaşanın temel nedeni bakanlığın süreci kontrol etmemesi. Yönetmeliğin yayınlandığı günden beri şunu dile getiriyorum. Bakanlığın bundan sonra yapması gereken ya ayrıntılı bir genelge yayınlamak ya da bir uygulama klavuzu yayınlamak olmalı. Bakanlık şu saate kadar bunlardan hiç birini yapmadı. Sadece 7 Temmuz da Müsteşar Yusuf TEKİN imzalın bir yazı yayınlayarak illerden şunları yapmalarını istedi:
1-Kurum tiplerinin belirlenmesi.
2-Sınava dayalı yönetici atamaları.
3-Norm kadro fazlası yönetici atamaları.
4-İsteğe bağlı yer değiştirmeler.
5-Rotasyona bağlı yer değiştirme işlemleri.
Şeklinde bir atama takvimi oluşturulmuştur
         
Ancak bakanlığın bu yazısına rağmen yukarıda da değindiğim gibi uygulamalarda farklılıklar yaşandı. Örneğin Uşak İli bu işlem sıralamasına uymadı.Yani önce sınava dayalı atamaları değil,önce norm fazlalarını atadı.aslında olması gereken de bu Yani atama işlemini aslında doğru uygulayan tek il var o da Uşak.Neden mi? Çünkü Milli eğitin bakanlığı kendi yayınladığı yönetmeliğe kendisi uymuyor.Zira yönetmeliğin 22.maddesi açıkça,hiçbir tartışmaya yer vermeyecek şekilde atamalarda önceliğin norm fazlalarına verilmesi gerektiğini ifade ediyor.Maddeyi aynen aktarıyorum:
 
MADDE 22 – (1) Norm kadrosu kaldırılan veya herhangi bir nedenle norm kadro fazlası haline gelen yöneticiler, Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formuna göre hesaplanan en düşük puandan başlanarak belirlenir. Bu yöneticiler, valiliklerce, talepleri ve hizmet gerekleri birlikte değerlendirilerek atanma şartlarını taşıdıkları uygun görülecek eğitim kurumu yöneticiliklerine öncelikle atanırlar.”
     
Yönetmelikteki yanlışlıklara v.s değinmeden sadece bu haliyle yönetmeliğin uygulanmasında ortaya çıkan yanlışları ifade ediyorum. Daha da kötüsü aslında bundan sonra olacak. Zira yukarıda verilen yönetmeliğin 22 maddesinin uygulanmamasından kaynaklanacak mağduriyetler mahkemelere taşınacak ve mahkemelerde, valilikler aleyhine karalar çıkacak dolayısıyla yapılan atama işlemlerinin tamamı iptal olacak. Ve her şey sil baştan olacak.
      
Tüm bunları ifade etmek için kaos denmezde ne denir? Ve takip edenler çok iyi bilirler ki tüm anlattıklarım 2006 yılından beri Türkiye’de yaşanıyor. Bu karmaşıklığın eğitim-öğretim sürecine ne kadar olumsuz yansıdığını düşünmek lazım.2006 yılından beri idareciliklerdeki bu kaos durumunun eğitim-öğretim ortamına hiçbir olumsuz yansımasının olmadığını kim iddia edebilir ki?
      
Bir eğitimci olarak yıllarca idarecilik sistemindeki bu yanlışların eğitimdeki başarıyı olumsuz etkilediği dolayısıyla bir an önce adil, hakkaniyete uygun bir idarecilik atama sürecinin başlatılması gerektiğini her fırsatta dile getiriyoruz. Ancak şunu tecrübe ettim ki aslında Türkiye’de bir çok kişinin eğitimi düşündü falan yok. Maalesef ama… acı gerçek bu.
 
Mustafa Sevinçer
Özgür Eğitim-Sen Batman İl Başkanı

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Whatsapp Destek
1
Whatsapp Destek Hattı
Üyelik işlemleri için Whatsapp iletişim hattımız