Özgür Eğitim-Sen

EĞİTİM KURUMLARINA YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ HAKSIZLIĞI DEVAM ETTİRİYOR

26.11.2016
A+
A-
EĞİTİM KURUMLARINA YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ HAKSIZLIĞI DEVAM ETTİRİYOR
Paylaşın
 
                Eğitim camiasının uzun süreden beridir beklediği Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 4 Temmuz 2013 tarihiyle yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Ekim 2011 tarihinde yapılan yöneticilik sınavlarının sonuçlarına göre atmaların yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan bu yönetmeliğin yayınlanması çok uzun sürmüştür. Bakanlık 2 yıl gibi bir sürede okullara, sınavı kazanan adaylar arasından atama yapılmasını geciktirmiş ve bu 2 yıllık süre zarfında geçici görevlendirmelerle işi yürütmeye çalışmıştır. Tabi ki geçici görevlendirmelerde de çoğu zaman işin ehli olmak gibi bir kriter yerine tanıdık eş-dost ve belli bir çevreye yakın veya üye olma kriterlerine bakılmıştır.
               Hazırlanan bu yeni yönetmelik yine birçok eksiklik ve haksızlıkla dolu hükümler içermektedir. Daha önce de sendika olarak okul müdürlüklerine alımda mülakat şartının getirilmesini doğru bulmadığımızı defalarca ifade etmiştik. Ancak yeni yönetmelikle bu şart tekrar getirilmiştir. Mülakat şartının maalesef objektif bir kriter olarak uygulanabileceğine inanmıyoruz. Dolayısıyla olması gereken önceki yıllarda olduğu gibi okul müdürlükleri için sadece sınav şartının uygulanmasıdır. Okul müdürlüğü için Sınav dışında bir kriter düşünülürse bunun için Amerika ve bir çok Avrupa ülkesinde olduğu gibi Eğitim bilimleri veya yöneticiliği alanında yüksek lisans veya doktora yapmış olma şartlarının getirilmesinin daha doğru olacağını düşünmekteyiz.
             Bunların dışında Yeni yönetmelikte sendika olarak görmüş olduğumuz şu yanlışları kamuoyu ile paylaşmak isteriz:
1-Yönetmelikte “Müdürlük için yazılı sınavda başarılı olmak kaydıyla türü itibarıyla ayrı ayrı her ilde ilan edilen boş eğitim kurumu müdürlüğü için 3 katı aday sözlü sınava çağrılacak ve yazılı sınavın %70’i, sözlü sınavın %30’u ve Ek-1’in ise tamamı değerlendirmeye alınarak atama puanı belirlenecektir” denilerek müdürlük atamalarında sınavın etki payı anlamsızlaştırılmıştır.
2-Her ne kadar müdür başyardımcılıklarını atanmasında okul müdürlerinin görüşü esas alınacak olsa da, uygulamada okul müdürlerine üstten baskı yapılmasından endişe duymaktayız. Bu yüzden müdür başyardımcılıklarında da daha önce olduğu gibi sınav şartının geçerli olması gerektiğini düşünüyoruz.
3-Ek -1 değerlendirme formundaki kriterlerin puanlarının toplamının müdür yardımcılığı başvurularında toplama dahil edilecek olması sınav puanının önemini ciddi anlamda düşürecektir. Zira  Ek-1 değerlendirme formunda bulanan   aylıkla ödül teşekkür ve / veya başarı belgesi, kurucu müdürlükte geçen süreler, gibi kriterlere verilen puanlar toplandığında sınavdan yüksek bir puan almış bir kişinin puanını çok rahatlıkla geçebilecek sonuçlara neden olacaktır. Bununla birlikte zikredilen bu kriterlerin geçmişte nasıl dağıtıldıklarını çok iyi biliyoruz; maalesef yine haksız bir şekilde bunların dağıtıldıklarına şahit olmuştuk.
4-Yönetmelikte ilk atamalar MAYIS – HAZİRAN aylarında sonuçlandırılacak denilmektedir. Ağustos ayı içerisinde bulunduğumuz göz önünde bulundurulduğunda gelecek yıl mayıs-haziran ayına kadar ilk atmaların yapılması mümkün görünmemektedir. Her ne kadar geçici madde başlığının 1 ve 2.fıkralarında (1)1-2 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan yönetici seçme sınavından alınan puanlara göre herhangi bir eğitim kurumu yöneticiliğine atanmamış olanların bu puanları, yapılacak ilk yazılı sınava kadar, bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak atamalara başvurabilmek üzere yazılı sınav sonucu olarak kabul edilir.
(2) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak atamalar, bir defaya mahsus olmak üzere, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren iki ay içerisinde gerçekleştirilir.” denilse de idare ağustos ayı içerisinde bulunduğumuz geçeğinden hareketle  “İsteğe bağlı yer değiştirmeler ile çalışma süresine bağlı yer değiştirmeler her yıl TEMMUZ-AĞUSTOS aylarında sonuçlandırılacak”.(madde 18/4) İfadesini uygulayarak ilk atama ile atanmayı bekleyen sınavı kazanan adaylar mağdur edebilir. Ayrıca bunun doğuracağı hukuki sonuçlar göz ardı edilmemelidir.
Bununla birlikte norm fazlası idarecilerin öncelikle atanacağı hükmü (madde 22) ise ayrı bir karışıklık nedenidir. Ağustos ayı içerisinde bulunan idare ilk atamayı mı, isteğe bağlı atamayı mı yoksa norma fazlası atamaları mı, önce gerçekleştirecektir? Şu durumda üç halden birini tercih edecek olan idare her halükarda iki grubu mağdur edecek ve bunun neticesinde hukuki davalar kaçınılmaz olacaktır.
5-Müdür yardımcılığında geçen her bir yıla verilen 0,72 puan 0,60 puana, müdür başyardımcılığında geçen her bir yıla verilen 0,96 puan 0,72 puana indirilmiştir. Bu indirimlerin doru olmadığını düşünüyoruz. Zira bu anlayış idarecilikte geçen tecrübeye önem vermemektir.
6-Yöneticiliğe yeniden atama, iller arası yer değişikliği gibi hususlara yer verilmemiştir. Bunlarla ilgili hükümlerin bulunmaması ciddi bir eksikliktir.
7- MADDE 15 – (1) Doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlı; hizmet içi eğitim enstitüleri, kız teknik olgunlaşma enstitüleri, akşam sanat okulları, öğretmen evleri ile yaygın eğitim kurumları ve diğer kurumların yöneticiliklerine yapılacak atamalarda sözlü sınav ve değerlendirme, eğitim kurumunun bulunduğu ilde kurulan Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılır.” Denilerek söz konusu doğrudan bakanlığa bağlı ildeki kurumlara sınavla atanma şansı verilmemektedir. Sadece sözlü sınavla atama yapılacak bu kurumlara atanacak kişilerde ciddi bir şekilde kayırmacılık yapılacağı gerçeğini göz ardı edemeyiz. Yönetmeliğin bu hükmü tamamen haksız bir hükümdür.
       Özetle bize göre yeni yönetmelik uzun yıllardan beri eğitim kurumu yöneticilikleri atmalarındaki sorunları çözecek nitelikte bir yönetmelik olmamıştır. Yılardır milli eğitimde hazırlanan yöneticilik yönetmelikleri ilkeler değil kişi ve bazı kurumlar esas alınarak hazırlandığı için problemler çözülememekte aksine yönetici atama sorunumuz katlanarak devam etmektedir. Bu yönetmelik Objektif olmaktan uzaktır. Okul yöneticilikleri seçiminde objektif olmayan kriterler esas alındığında yapılacak yanlış atamaların eğitim –öğretim ortamına yapacağı olumsuzlukları hatırdan çıkarmamak lazım.
 
                                                                                                                         Mustafa SEVİNÇER
                                                                                                 ÖZGÜR EĞİTİM-SEN BATMAN İL TEMSİLCİSİ

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Whatsapp Destek
1
Whatsapp Destek Hattı
Üyelik işlemleri için Whatsapp iletişim hattımız