EĞİTİMDE DAYATMALARA HAYIR!

Abdulbaki Değer
Özgür Eğitim-Sen Genel Başkanı Tüm Yazıları
21.11.2016
A+
A-

Başbakan Erdoğan grup toplantısında yaptığı açıklamada Milli Güvenlik derslerinin kaldırılacağını belirtti. Özgür Eğitim-Sen’in kimsenin yüksek sesle dillendirmediği zor dönemlerde konuyu gündeme taşıdığı hatırlandığında bu hiç şüphesiz olumlu bir gelişme. Türkiye’de devletin sivilleşmesi adına yürütülen çalışmaların önemli bir halksı olduğunu belirtmek gerekmektedir.

Özellikle eğitim sistemi üzerinde uygulanan vesayetçi anlayışın sistemin kılcal damarlarına nüfuz ettiği gerçeği göz önünde bulundurulduğunda yapılan düzenlemeye karşın henüz yapılması gereken pek çok şeyin de olduğunu hatırlatmakta fayda vardır. Ülkemizdeki ideolojik dayatmacılığın en kaba düzeyde hala varlığını sürdürdüğü eğitim alanında yılların biriktirdiği pek çok sorun eğitim sistemini körelttiği gibi sosyal ve siyasal hayatımızın en temel sorunlarını da kalıcılaştırmaktadır. Henüz birtakım çekincelerin dışında konuşamadığımız anadilde eğitim sorunu, zorunlu din dersleri bağlamında din eğitimi sorunu ve sistemin tüm alanlarında kangrenleşmiş bir şekilde hiç konuşulmadan kalıcılığını devam ettiren başörtüsü özelinde genel olarak kılık kıyafet sorunu, tekelden dayatılan temel insan haklarına yaslanmayan tekelci müfredat sorunu gibi sorunlarımız varlıklarını devam ettirmektedir. Konjonktürel olarak rahatlayan sosyo-politik ortam içerisinde bu temel sorun alanlarının anayasal ve yasal bir zemin üzerinden insan hakları ve özgürlükler temelinde çözüleceğine dair bir gündemde söz konusu değildir. 

Başbakanın son “dindar gençlik yetiştireceğiz” açıklaması, daha önce Arınç’ın Diyarbakır’da “anadilde eğitim ile ilgili bir çalışmamız yok” açıklaması tartışma alanlarımızın sorun üretme potansiyellerinin yüksekliğine işaret etmektedir. Eğer başbakan başka bir kasıtla söylemediyse yeni bir tahakküm inşasına, çabasına göndermede bulunmaktadır. Zira biz devletin din eğitimi üzerinde uygulamış olduğu yoğun baskı, denetim, yok sayma ve yönlendirmeye itiraz ederken devlet aygıtı üzerinden kendi anlayışımızın, inancımızın insanlara empoze edilmesini kastetmemiştik. Devlet dün yaptığının tersini yapmaya kalkışmasın. Dün Kemalizm bugün başka bir şey kabul edilemez. Devlet bu alandan kayıtsız şartsız bir şekilde elini eteğini çekmeli ve başkalarının bu alan üzerinde oluşturmak isteyebilecekleri bir takım tahakküm ilişkilerinin önüne geçmek için başta anayasal olmak üzere tüm yasal zemini hazırlamalıdır. Başbakanın görevi insanların din ve inanç özgürlüklerinin önündeki engelleri kaldırmasıdır kimin neye nasıl inanacağı ise devletin değil insanların özgür iradelerine bırakılmalıdır. Sünnilerin, Alevilerin ve diğer tüm inanç gruplarının sorunları bir takım gerekçelerin arkasına sığınmadan çözülmelidir.

Anadil eğitimi ile ilgili problem hala bir güvenlik problemi üzerinden konuşulmaya, bir pazarlık aracı olarak değerlendirilmeye çalışılmaktadır. Bu özgürlüklerle, temel insan hak ve hürriyetleri ile bağdaşmayan uygulama hiçbir gerekçe ileri sürülmeden ortadan kaldırılmalı, anadil eğitiminin yapılabilmesi için gerekli tüm yasal çalışmalar bir an evvel yapılmalıdır. 3. Dönem üst üste iktidara olan bir partinin gündeminde en büyük toplumsal meselelerden birisi ile ilgili olarak gündemimizde yok açıklaması vahimdir.

Kılık kıyafet sorunu üniversiteler ile kayıtlı hale getirilmiş olup ilgili ilgisiz herkes konuyu bu minval üzere tartışmaktadır. Sorunun ilköğretim, ortaöğretim ve en önemlisi çalışma hayatı kısımlarında uygulanan yasağın meşru olarak sessizliğe gömülmesi asla kabul edilemez. Tüm inanç kesimleri için biran evvel kılık kıyafete ilişkin yaşanılan mağduriyet giderilmelidir. 

Müfredatın belirlenmesi, içeriklendirilmesi ve programlanması noktasında hala kerameti kendinden menkul Bakanlık inisiyatifi bir inisiyatif olmanın ötesinde tüm eğitim sistemi üzerinde bakanlığın dolayısıyla devletin koşulsuz hegemonyasının bir göstergesidir. Bu durum hem özgürlükler açısından hem de pedagojik açıdan sorunlu bir durumu yansıtmaktadır. Özgür Eğitim-Sen olarak toplumun çeşitliliğine ve sosyolojik gerçekliğine uygun olarak toplumun kendi okullarını özgürce inşa edebileceği günlere özlem duyarak müfredatı devlet değil toplum belirler diyoruz.

Bu gelişmeler doğrultusunda Özgür Eğitim Sen olarak Milli Güvenlik derslerinin kaldırılmasını önemsemekle birlikte kaldırılması gereken pek çok şeyin de eğitim sistemimiz içerisinde hala varlığını sürdürdüğünü kamuoyu ile paylaşıyoruz.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Whatsapp Destek
1
Whatsapp Destek Hattı
Üyelik işlemleri için Whatsapp iletişim hattımız