Özgür Eğitim-Sen

KONFEDERASYONLARA ÇAĞRIMIZ

25.11.2016
A+
A-
KONFEDERASYONLARA ÇAĞRIMIZ
Paylaşın
 
 
 
Toplu sözleşme masasına oturacaksınız. Milyonları temsil edeceksiniz. Çalışanlar, emekçiler; alın terlerini, çocuklarının ekmeğini, aşını adaletin ve hakkaniyeti gereğince iktidar karşısında savunmak için size emanet ettiler.
 
Omuzlarınızda milyonların yükü var. Bu ağırlığı hissediyor musunuz?
 
Size verilen emanet alın teridir, farkında mısınız?
 
Hayata tutunmaya çalışan bebeklerin, çocukların gelecek özlemi ve beklentisidir, omuzlarınızdaki yük biliyor musunuz?
 
Sefalet ücretine çalışan öğretmenin, akademisyenin, idarecinin, memurun, hizmetlinin hakkını, hukukunu korumaya talip olduğunuzu hatırlıyor musunuz?
 
O zaman; iktidar karşısında sendikal rekabeti bir yana bırakınız. Geçmiş dönemde Bakanın sağında sen mi oturacaksın ben mi oturacağım kavgasına tutuşup size verilen emanete ihanet edip, duyulan güveni boşa çıkartacak didişmeler içine düşmeyiniz.
 
İktidar tarafının sizleri birbirinize düşürecek ayak oyunlarına alet olmayınız.
 
Bundan önce ki toplu görüşmelere gittiğiniz gibi tam kadro yönetim kurulunuzla gitmeyiniz. Toplu görüşme masasında tam kadro fotoğraf çektirmenin sendikal mücadele olmadığını artık fark ediniz. Yanınıza iktisatçı, hukukçu, ekonomist işin uzmanı profesörleri, alnında uzman akademisyenleri alıp öyle gidiniz. Devletin iyi yetişmiş ve hazırlanmış bürokratların rakamlarla, istatistiklerle, mevzuatlarla sizlerin kafasını nasıl karıştırdığını, sizleri sözü olmayan duruma nasıl düşürdüklerini yakinen biliyorum. Onun için sözleşme masasına yetkin ve uzman kişilerle iyi bir hazırlıkla gidiniz.
 
Üç konfederasyon kavgayı, çekişmeyi, birbirine gol atmayı bir yana bırakıp milyonların alın terini, emeğini, hakkını, hukukunu hep birlikte güçlü bir şekilde savununuz. Toplu sözleşme masası sendikal rekabetin yapılacağı yer değil, birlikte kazanımlar için dayanışmanın yapılacağı yerdir. Bunu unutmayınız. Sizlerin bu masa da yapacağı ayrışmacı tartışmalar işveren olan iktidarın elini güçlendirecek ve sizlere inan güvenen insanların emeklerinin, haklarının iktidar tarafından gasp edilmesinin sorumlusu olacaksınız. Dişimizle tırnağımızla yükselttiğimiz sendikal mücadeleyi el birliğiyle geriletmiş olacaksınız.
 
Bu durumun hesabını ise üyelerinize ve kamuoyuna vereceksiniz.
 
Toplu Sözleşme Masasına Oturacak Memur-Sen ve Kamu-Sen’in Talepleri: 
 
KAMU-SEN TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİ:
2012 yılının Ocak ayında memur maaşlarına artış yapılmaması nedeniyle tüm kamu görevlilerine, geciken süre ile orantılı olarak gecikme faizi ödenmelidir.
 
Memur maaşını oluşturan bütün kalemler ile ek ödeme, döner sermaye ve diğer ödemelerin de emekli keseneğine dâhil edilerek, emekli olacak memurların yaşadığı mağduriyetler giderilmelidir.
 
Kamu görevlilerinin emekli ikramiyesi için öngörülen 30 yıl sınırlaması kaldırılmalı, bu yolla her çalışanın çalıştığı süre ile orantılı olarak emekli ikramiyesi alması sağlanmalıdır. Emeklilerimizin de gelir dağılımdan adil bir pay almasını sağlayacak uygulamalara geçilmelidir.
 
Tüm kamu görevlilerinin ve emeklilerinin maaşlarına 1 Ocak 2012’den geçerli olmak üzere taban aylığa yansıyacak şekilde aylık net 100 TL zam yapılmalıdır.
 
Bu artışa ek olarak tüm kamu görevlilerine ve emeklilerine 2012 yılı için birinci ve ikinci aylık dilimlerde ayrı ayrı ’ar (+10) maaş artışı yapılmalıdır.
 
Yılda iki kez dini bayramlar öncesinde tüm kamu görevlilerine brüt asgari ücret tutarında (886,5 TL) “Bayram İkramiyesi” ödenmelidir.
 
En düşük ek gösterge rakamı 2200 olarak belirlenmelidir. Genel İdare Hizmetleri ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışan memurlara eğitim durumlarına göre yükselebilecekleri derecelerin kadrosu verilmeli, ek göstergelerde oluşan adaletsizlikler giderilerek, ek gösterge uygulaması 8. dereceden itibaren başlatılmalı ve tüm ek gösterge rakamları 800’er puan artırılmalıdır.
 
Özel hizmet tazminatında yaşanan adaletsizliklerin giderilmesi için özel hizmet tazminat oranları, eğitim durumu, kadro pozisyona göre yeniden belirlenmeli, bu amaçla öncelikle özel hizmet tazminat oranları 21 puan artırılarak, tüm kamu görevlilerinin ve emeklilerinin maaşlarına net 100 TL daha özel hizmet tazminatı eklenmelidir. 
 
KİT’lerde görev yapan personel ile diğer çalışanlar arasında meydana gelen ek ödeme farklılığı kaldırılarak eşitlenmelidir.
 
666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ortaya çıkan ek ödeme sorunları giderilmelidir. Özellikle dünyanın tüm ülkesinde en yüksek maaş alan öğretmen ve öğretim görevlilerinin, bu kararnameyle Türkiye’de neredeyse en düşük maaş alan kesim haline getirilmesi kabul edilemez. Bu çerçevede, kamu görevlilerinin büyük çoğunluğunu oluşturan 700 bin öğretmen başta olmak üzere, din görevlisi, hekim dışı sağlık personeli, posta dağıtıcısı, araştırmacı, polis, subay, ast subay, profesör, doçent, yardımcı doçent, araştırma görevlisi gibi ek ödeme artışından faydalanamayan kamu görevlilerinin ek ödeme oranları 25-75 puan artırılmalıdır.
 
Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan uzmanlar arasında oluşturulan kariyer uzmanlığı- normal uzmanlık, merkez-taşra uzmanları gibi farklılıklar giderilmeli, aynı unvanlı personelin özlük hakları eşitlenmelidir.
 
Kamuda istihdam yapısını değiştiren, iş güvencesini yok eden 4-b ve 4-c statüsünde eleman çalıştırma, vekil ebe, vekil imam, sözleşmeli öğretmen uygulamasından bir an önce vazgeçilmelidir. Bu statülerde çalışan tüm kamu çalışanları kadrolu statüye geçirilmelidir.
 
Fazla mesai ücreti, çalışanın normal çalışması karşılığında aldığı saat başı ücretten az olmayacak şekilde artırılmalı ve sözleşmeli, 4/C’li, kadrolu personel ayrımı yapılmaksızın tüm personele ödenmelidir.
 
Ortalama memur maaşının yıllık toplam tutarı dikkate alınarak, gelir vergisi tarifesi dilimleri yükseltilmeli, özellikle sözleşmeli personelin yaşadığı vergi adaletsizliği giderilmelidir.
 
Yerel yönetimlerde çalışanların maaşlarının zamanında ödenmesi sağlanmalıdır.
 
Aile yardımı ve çocuk parası tutarları yükseltilmeli; aile yardımı 238,3 TL, çocuk parası ise 0-6 yaş çocuk için 66,2 TL, 6 yaş üstü çocuk için 33,1 TL olarak belirlenmelidir. Bu ödemeden ayrım yapılmaksızın tüm 4/C’li ve değişik adlar altındaki sözleşmeli personelin de faydalanması sağlanmalıdır.
 
Saat başı ek ders ücreti net 15 TL olarak uygulanmalı ve kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen öğretmenlik yapan personele de ek ders ücreti verilmelidir.
 
Tüm kamu görevlilerinin işçilerde olduğu gibi yemeklerden ücretsiz yararlanması ve yemek hizmeti sunulmayan işyerlerinde yemek ücretinin nakit olarak ödenmesi sağlanmalıdır.
 
Tüm kamu görevlilerine giyim, kira, evlenme, ulaşım, doğum, ölüm ve eğitim yardımı Uzlaştırma Kurulu’nun daha önce verdiği kararlara uygun şartlarda ödenmeli, sosyal devlet ilkesi gerçek anlamda hayata geçirilmelidir.
 
Tüm sendika üyesi kamu görevlilerine, memur maaş katsayısının 20 bin gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar (aylık 110 TL) aylık Toplu Sözleşme İkramiyesi olarak verilmelidir. (Bu noktada, Toplu Sözleşme İkramiyesi’nin doğrudan kamu görevlilerine ödenen bir ikramiye olduğunu, sendikaların gelirleriyle hiçbir ilgisinin bulunmadığını bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum.)
 
Vatani görevini yapmak üzere ya da doğum yapması nedeniyle ücretsiz izne ayrılan kamu görevlilerinin sosyal güvenlik primleri kurumları tarafından yatırılmaya devam etmeli, söz konusu personele izinleri süresince maaşlarının ¼’ü oranında destek ödemesi yapılmalıdır.
 
Aile birliğinin sağlanması temel alınmalı, eş durumu, sağlık ve öğrenim özrü önündeki engeller kaldırılmalıdır.
 
Bayramlarda ve hafta sonlarında tatil yapamayan kamu çalışanlarının çalışma şartları yeniden gözden geçirilmelidir.
 
Tüm kamu hizmet araçları KASKO kapsamına alınmalıdır.
 
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak hazırlanan tasarı bir an önce yasalaşmalı ve kamu görevlilerinin ergonomik kurallara uygun ortamlarda çalışması sağlanmalıdır.
 
Mobbing uygulamasına maruz kalan personelin korunmasına yönelik yasal düzenleme yapılmalıdır.
 
Deprem, sel, su baskını, yangın gibi doğal afete maruz kalan bölgelerde görev yapmakta iken hayatını kaybeden kamu görevlilerinin, hizmet sürelerine bakılmaksızın emekliliğe hak kazanmaları sağlanmalıdır.
 
Doğal afet halinde bu bölgelerde görev yapan personele bir maaş tutarında ikramiye verilmelidir. Bu kimselerin talepleri halinde başka bölgelere tayin hakkı da verilmelidir.
 Konfedasyonların talepleri görüldüğü birbirlerine oldukça yakındır. Bu talepler bizimde taleplerimizdir.
18 yaşını dolduran çocuklarımızın öğrenimlerine devam edememeleri durumunda ödemek zorunda kaldıkları Genel Sağlık Sigortası Primi uygulamasına son verilmeli, yaş sınırı yükseltilmelidir.
 
Engelli personelin daha kolay hizmet üretebilmeleri için görevleri ile ilgili gerekli araç ve gereçler alınmalı; engelli personele engel durumunu artıracak görevlendirme yapılmamalıdır.
 
Bu talepler ışığında Türkiye Kamu-Sen’in 2012 yılı için kamu görevlilerine uygulanacak zam ve tazminatlar konusundaki mali talebi; ikramiyeler ve ücret adaletinin sağlanması için talep ettiğimiz kısmi artışlar ve sosyal yardımlar hariç en düşük dereceli memur maaşı için 401,75 TL; ortalama memur maaşı için 483,28 TL maaş artışı getirmektedir.
 
MEMUR-SEN’İN TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİ
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, taleplerini şu şekilde açıkladı:
 
Ø      YÜZDELİK ZAM: 2012 yılı için yüzde 16, 2013 yılı için yüzde 14'dür. (Bu oran emekli kamu görevlilerine de yansıtılacaktır.)
Ø      TABAN AYLIĞA ZAM: Yüzdelik artışlara ek olarak 2012 yılı için 120 TL, 2013 yılı için 80 TL olmalıdır. (Bu zamlar emekli kamu görevlilerine de yansıtılacaktır.)
Ø      EK ÖDEMELERDE ARTIŞ: Ek ödemede öğretmen ve öğretim elemanı için 50 puan(314 TL), din görevlileri, hekim dışı sağlık personeli, sivil savunma uzmanları ile KİT’lerdeki 2 Sayılı Cetvele tabi personelden ek ödeme oranlarında artış yapılmayanlara 25 puan (157 TL) artış yapılmalıdır.
Ø      KIDEM AYLIĞI: Kıdem aylığı göstergesi 20’den 100’e çıkarılmalı, 25 yıllık süre sınırlaması uygulanmamalıdır. (Bu artış, emekli kamu görevlilerine de yansıtılacaktır.)
Ø      TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ: 2012 yılında 90 TL, 2013 yılında 120 TL olmalı.
Ø      EŞ YARDIMI: 2012 yılında 200 TL, 2013 yılında 240 TL olmalıdır. (Bu yardımdan emekli kamu görevlileri de yararlanacaktır.)
Ø      ÇOCUK YARDIMI: 2012 yılında 50 TL, 2013 yılında 60 TL olmalı, üniversite öğrenimi gören çocuklar için bir kat artırımlı olarak ödenmelidir. (Bu yardımdan emekli kamu görevlileri de yararlanacaktır.)
Ø      YAN ÖDEME KATSAYISI: Yan ödeme katsayısı 3 kat artırılarak, memur maaş katsayısına eşitlenmelidir.
Ø      DOĞUM YARDIMI: 165 TL olan doğum yardımı 660 TL’ye yükseltilmelidir. (Bu yardım emekli kamu görevlilerine de yansıtılacaktır.)
Ø      ÖLÜM YARDIMI: 1256 TL olan ölüm yardımı; memurun kendisi için 2512 TL’ye, eş ve çocukları için 628 TL olan ölüm yardımı 1256 TL’ye çıkarılmalıdır.
Ø      KREŞ YARDIMI: Kurumlarca kreş hizmeti sunulmalıdır. Kreş hizmetinin sunulmaması halinde 0-4 yaş grubundaki her çocuk için 140 TL ödenmelidir.
Ø      EVLENME YARDIMI: İlk defa evlenen memura 3140 TL, ilk defa evlenen çocuğuna ise 1884 TL evlenme yardımı verilmelidir.
Ø      ULAŞIM YARDIMI: Kamu görevlilerine her mesai günü için 4 TL ulaşım yardımı yapılmalıdır.
Ø      YEMEK YARDIMI: Kamu görevlilerine çalışma saati içerisindeki her öğün için 5 TL yemek yardımı ödenmelidir.
Ø      GİYECEK YARDIMI: Kamu görevlilerinin tamamına en düşük 100 TL olmak üzere giyecek yardımı yapılmalıdır.
Ø      MUAYENE VE TEDAVİ KATILIM PAYI: Muayene katılım payı ve reçete bedeli katılım payı alınmamalıdır. (Kamu görevlileri emeklileri dâhil olmak üzere)
 
4/C  STATÜSÜNDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONELLE İLGİLİ OLARAK;
Ø      4/C Statüsündeki personel 12 ay süreyle istihdam edilmelidir.
Ø      Mevcut ücretlerine 200 TL seyyanen zam yapılmalıdır.
Ø      Eş, çocuk, giyecek ve yemek yardımından yararlandırılmalı, çalışmalarına esas sözleşmelerinden damga vergisi alınmamalıdır.
Ø      1 Ocak 2013 itibarıyla kadrolu statüye geçirilmelidir.
 
SÖZLEŞMELİ PERSONELLE İLGİLİ OLARAK;
Ø      657 Sayılı Kanunun 4/B Maddesi,  5593 Sayılı Kanun,  TRT,  Gençlik ve Spor Bakanlığı, İl Özel İdareleri ile diğer kurumlardaki sözleşmeli personel ile 399 Sayılı KHK kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personel kadrolu statüye geçirilmelidir.
Ø      Ek olarak; Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde istihdam edilenlerden ön lisans ve lisans mezunu olup yürüttükleri görevler itibarıyla memurluk sıfatını gerektiren hizmetleri yürütenler memur kadrolarına geçirilmelidir.
KONFEDARYONLAR TEK SES OLUN EMEK KAZANSIN!
İki konfederasyonun talepleri de birbirinden çok uzak talepler değildir. KESK henüz talep açıklaması yapmadığı için buraya alamadım. Konfederasyonlar iyi niyetle oturup görüşürlerse tek ve güçlü bir talep metni haline dönüştürebilirler. Özgür Eğitim-Sen olarak bizde bu taleplerin altına imzamızı koyarız.
Özgür Eğitim-Sen ek olarak: Maaşlarımızın düşüklüğünden bahsettiğimizde ek ders ücretlerimiz gündeme getirilmektedir. Bilindiği gibi branş öğretmenlerimiz ek dersten yeteri düzeyde faydalanamamaktadır. Tatil dönemlerinde de ek ders kesilmektedir. Emekliliğimizde ise ek ders ödemesi kalkmakta ve kuru maaşımız üzerinden emekli maaşı hesaplanmaktadır.  Otuz yıl çalışmış bir öğretmenin maaşı 1300 lira gibi komik bir rakamdır. Talebimiz; ek ders ödemesi kaldırılsın. Bir sınıf öğretmenin tam ay aldığı ek ders ücreti temel alınsın ve tüm öğretmenlerin maaşına eklensin.
Yusuf TANRIVERDİ
ÖZGÜR EĞİTİM-SEN 
GENEL BAŞKANI
 

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Whatsapp Destek
1
Whatsapp Destek Hattı
Üyelik işlemleri için Whatsapp iletişim hattımız