Özgür Eğitim-Sen

Milli Eğitim Müdürü’nün baskılarına karşı dava açtık (2012-01-03)

16.11.2016
A+
A-
Milli Eğitim Müdürü’nün baskılarına karşı dava açtık (2012-01-03)
Paylaşın

2008-2009 Eğitim Öğretim yılında eski vali Dr. Recep KIZILCIK tarafından Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile “hedef ilk 15”adında bir proje ile sbs ve öss hazırlık kursları açıldı. 12 okulda 310 öğretmen ve idareci ile hafta sonları dersler verildi. Projede görevlenidrilen eğitimcilerin şubat 2009 dan itibaren ek derslerinin bir kısmı ödenmemeye başladı. Örneğin16 saat derse giren bir matematik öğretmeninin 10 saatlik ücreti halk eğitim merkezi üzerinden ödendiği halde eriye kala 6 saatlik ders ücreti proje bütçesinden ödenmesi gerekirken ödeme yapılmadı. Şubat’tan Haziran’a kadar böyle devam etti.

22 nisan 2009 da Özgür Eğitim-Sen Batman Temsilciliği’ni açtıktan hemen sonra konuyla ilgilenmeye başladık. Projeden sorumlu Milli Eğitim şube müdürü Hüseyin KAYA ile kalan paraların ödenmesi için 3 kez görüştük. Ancak sonuç alamadık. Bunun üzerine Batman milletvekili M.EMİN EKMEN beyle görüştük ancak bu görüşmemizin üzerinden 15 gün geçtiği halde 310 eğitim emekçisinin 5 aydır bekleyen paraları yine ödenmedi.

Bunun üzerine olaya tepki göstermek üzere Milli Eğitim Müdürlüğü önünde 13/07/2009 tarihinde basın açıklaması yaptık. Bu eylemimizin üzerinden 5 gün geçtikten sonra öğretmenlerin hesaplarına toplamda 107 bin lira para yatırıldı. Böylece gerçekleştirdiğimiz bu eylem sonuç vermiş ve 5 aydır paralarını alamayan öğretmenlerin mağduriyetleri giderilmiş oldu.

Ancak basın açıklamamızın üzerinden 5.5 ay geçtikten sonra 31 aralık 2009 günü sendikamız yönetim kurulunun tamamı ve bazı üyelerimiz hakkında “izin almadan basın açıklaması yaptığımız” gerekçesiyle Batman Milli Eğitim Müdürü Şerif AKBOĞA tarafından inceleme/soruşturma başlatıldığını öğrenerek Milli Eğitim müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına çağrıldık.

İnceleme/soruşturma kararı için 24 /07/2009 tarihinde yeni vali Ahmet TURHAN tarafından olur verilmişti. İfadelerimizi verdikten sonra hakkımızda inceleme/soruşturma talebinde bulunan Milli Eğitim Müdürü hakkında aynı gün (31/12/2009 günü saat 16:00 da) Batman Cumhuriyet Savcılığında suç duyurusunda bulunduk.Anayasanın ilgili maddeleri ile,4688 sayılı kamu görevlileri sendikası kanunu, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri kanunu ve 2005/14 sayılı Başbakanlık Genelgesinin tanımış olduğu hukuki hükümlere dayanarakgerçekleştirdiğimiz bu basın açıklamasına karşılık hakkımızda yapılan bu inceleme üyelerimizi korkutmak ve yıldırmak amacına matuf bir girişim olduğu çok açıktı.

Kurulduğumuz günden beri batman da Milli eğitim Müdürlüğün yaptığı bütün yanlışlıklara hukuksuzluğa en çok tepki gösteren sendika olduğumuz için bizleri yıldırmaya çalışmışlardır.

Sadece eğitim alanında değil diğer toplumsal konulardaki haksızlıklara da duyarsız kalmadık. Örneğin Diyarbakır’ın Lice ilçesinde havan topu mermisi ile yaşamını kaybeden küçük ceylan için Batman’da basın açıklaması yaparak tepki gösteren ilk sendika biz olduk.

Bundan 15 gün önce Eğitim Bir-Sen Batman Şubesi Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir konuyla ilgili basın açıklaması yapmış ancak bu sendikanın hiçbir üyesi ile ilgili herhangi bir yasal işlem yapılmamıştır.

Yine başka sendikalar daha önceleri defalarca burada eylem yapmış ancak yine hiç kimse hakkında bir işlem yapılmamıştı. Sadece Özgür Eğitim Senliler cezalandırılmaya çalışılmıştır.

Bu çifte standartçı haksız ve de hukuksuz girişimler özgür ve de bağımsız sivil toplumculuk fikrini benimsemiş olan bizleri yıldırmayacaktır.

Mustafa SEVİNÇER

ÖZGÜR EĞİTİM-SEN BATMAN İL TEMSİLCİSİ

 

SUÇ DUYURUMUZ AŞAĞIDADIR 

BATMAN CUMHURİYET SAVCILIĞI’NA

Müşteki: Mustafa SEVİNÇER Meydan Mah.balıkçılar cad.Eviz apt.no:3 Özgür Eğitim –sen il Temislciliği/ BATMAN. Tel:505 759 3563

Şüpheli: Milli Eğitim Müdürü Şerif AKBOĞA- Milli Eğitim Müdürlüğü /BATMAN

Suç Tarihi: 22.12.2009 ile 31.12.2009

Olaylar:

 1. 22.12.2009 tarihinde Milli Eğitim Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından ilköğretim müfettişi Abdulbaki AKKURT, sendikamız yönetim kurulu üyelerinden iki kişiyi ifadelerini almak üzere saat 14:00 sularında teftiş kuruluna çağırmıştır.il temsilcisi Mustafa SEVİNÇER de buraya gitmiştir.Adı geçen müfettiş, Hedef ilk 15 projesinde çalışan öğretmenlerin ek derslerinin zamanında ödenmemesi üzerine 13.07.2009 tarihinde sendikamızın Milli Eğitim Müdürlüğü önünde yaptığı basın açıklamasından dolayı Özgür Eğitim –Sen İl Temsilcisi Mustafa SEVİNÇER ile diğer iki yönetim kurulu üyesi M.şirin ASHİ VE Hamdullah OKAY’ın ifadelerini almak istemiştir.İl Temsilcisi Mustafa SEVİNÇER kendilerinin buraya telefon edilerek çağrıldıklarını resmi tebliğat yapılmadığını ifade etmiştir.Ayrıca çalışanların haklarını korumak amacıyla kurulmuş bir sendika olarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının ilgili maddeleri,4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu,2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile 2005/14 sayılı Başbakanlık Genelgesinin tanımış olduğu haklara dayanarak basın açıklaması yapmamızı engelleyecek bir durumun olmadığını ifade ederek tüm bunlardan dolayı Sendikal faaliyetlerimizden ötürü Milli Eğitim Müdrlüğünün hakkımızda inceleme ve soruşturma yapmayacağını aksi halde suç işlenmiş olunacağını belirtmiştir.Ancak buna rağmen ilköğretim müfettişi, T.C.Anayasasının,Kanunların ve ilgili diğer Mevzuatın amir hükümlerine rağmen resmi tebiliğat yaparak bizleri ifade vermeye yine çağıracağını belirtmiştir.

2. Yukarıda ifade edilen durumları mütakiben sendikamızın diğer Yönetim kurulu üyerinden Murat UZLAN,Cemal FIRAT ve Mustafa KOÇ’a yazılı tebliğat yapılarak Teftiş kuruluna çağrılmışlardır.Yazıda konu belirtilmemiştir.yani üyelerimiz niçin çağrıldıklarını bilmemektedirler.yönetim kurulu üyeleri dışında sendikamızın normal bir üyesi de çağrılmıştır.bu üyemiz basın açıklamasının yapıldığı alana hiç gelmemiş o saatte evde olduğu halde kendisi de çağrılmıştır.yukarı da belirtilen tüm kanun ve mevzuata dayanılarak yapılan basın açıklamasından sonra sendikamız üyelerine yönelik bu girişim ile amaçlananın yıldırmak ve korkutmak olduğu açıktır.15 aralık 2009 tarihinde yani 15 gün önce başka bir sendika tarafından aynı tarzda Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapılmıştır.yine başka zamanlarda diğer sendikalar tarafından çeşitli konularla alakalı defalarca basın açıklamaları yapılmış ancak hiç birinden dolayı bu sendikaların yöneticileri ile üyeleri hakkında inceleme ya da soruşturma yapılmamıştır.zaten başbakanlığın 2005/14 sayılı genelgesinin 7.maddesinde “Sendika ve konfederasyon il ve ilçe temsilcileri ile sendika şubesi, sendika ve konfederasyon yöneticilerinin yürütmekte oldukları sendikal faaliyetler kapsamında, görevleri ile ilgili olmayıp doğrudan yapacakları basın açıklamaları hakkında disiplin soruşturması yapılmayacaktır”.hükmü yer almaktadır.Sendikamızın il Temsilciliğinin kurulduğu günden beri Milli Eğitim Müdürlüğünün yanlış uygulamaları karşısında kayıtsız kalmayarak tepki göstermesine mukabil olarak sendikamız üyelerini korkutmak,ürkütmek ve yıldırmak amaçlı olarak yapılan bu işlemle ilgi şikayetçiyiz.

3. Sanığın eylemi suç teşkil ettiğinden gerekli kovuşturmanın yapılarak sanığın cezalandırılması için Savcılığınıza müracaat zorunluluğu doğmuştur.

 Sonuç ve İstem: Sanık hakkında gerekli kovuşturmanın yapılarak cezalandırılması için kamu davası açılmasına karar verilmesini arz ve talep ederim.

Saygılarımla

31.12.2009

Şikâyetçi: Mustafa SEVİNÇER

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Whatsapp Destek
1
Whatsapp Destek Hattı
Üyelik işlemleri için Whatsapp iletişim hattımız