Özgür Eğitim-Sen

NÖBET İŞKENCESİ BİTSİN!

27.11.2016
A+
A-
NÖBET İŞKENCESİ BİTSİN!
Paylaşın
 
 
 Bilindiği üzere "nöbet" uygulamasının eğitim sistemiz üzerinde militer zihniyetin izdüşümü, pedagojik açıdan sıkıntılı ve öğretmenler açısından angarya hükmünde olduğu gerekçesiyle aralarında Özgür Eğitim-Sen'in de olduğu bazı sendikalar tarafından tartışmaya açılmıştı. 2014-2015 eğitim Öğretim yılı ile 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılının ilk dönemlerinde "Nöbet Boykotu" kararı alan Özgür Eğitim-Sen yapılan son Toplu Sözleşme sürecinde 2016 yılı itibariyle nöbetlerin cüz'i de olsa ücretlendirilmesi üzerine boykot kararını yenilememişti.
Ancak boykot kararının alınmaması nöbete ilişkin karşı duruştan vazgeçilmesi anlamına gelmemektedir. Uygulamaya ilişkin ana eleştiri olan uygulamanın militer karakteri, pedagojik temelsizliği ve öğretmenin zaten yerlerde sürünen itibarını zedeleyen niteliği devam etmektedir. Öğretmenlik mesleğinin sınırlarını da buharlaştıran uygulama diğer pek çok angarya gibi debdebeli bir retorik üzerinden meşrulaştırılsa da hem sistemin ilişki düzeyinde insanileşmesi hem de mesleki sınırların korunması açısından bir problem odağıdır.
Özellikle 2016 yılı itibariyle sembolik bir ücrete bağlanmasıyla birlikte nöbet uygulaması Okul Yönetimlerinin elinde bir fantezi sopasına dönüşmüş, ilgili-ilgisiz her noktaya nöbet konulmuş, pek çok eğitimciye haftada iki gün nöbet görevi ihdas edilmiştir. Varlığı sıkıntılı olan bir uygulamanın sivri tarafına yapılan ufak bir törpü'nün ardından eğitim çalışanlarına dönük okul yöneticilerinin elinde kullanılacak bir silah olarak yapılandırılmasına dönük uygulamalara yetkililerin behemehal el atma zarureti vardır.
Eğitim sürecinin temel dinamiğini baltalayacak, asli bileşenlerinden olan öğretmenin terbiye(!) edilmesi için kullanılacak bir sopaya dönüştürecek uygulamaların kabul edilmesi mümkün değildir. Eğitim sisteminin niteliğine ilişkin tartışmalara muhtaç olduğumuz bir dönemde geçmişten tevarüs eden baskıcı-dayatmacı ve keyfi uygulamalarla sistemin işlevsizleştirilmesine rıza gösterilemez.
Bu açıdan Özgür Eğitim-Sen olarak nöbet uygulamasının doğrudan varlığını hedef alan eleştirilerimiz saklı kalmak kaydıyla mevcut uygulamanın insanileştirilmesi ve yöneticilerin elinde keyfi bir uygulamaya dönüşmemesi ayrıca 23.08.2015 tarih ve 29454 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmesinin, İkinci Bölümü Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşmesinin "Örgün eğitim kurumlarında ek ders ücreti" başlıklı 22. maddesindeki; "(1) Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dahil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, 2016 yılında haftada 2 saati ve 2017 yılında ise haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir." hükümleri ile ücrete bağlanan dolayısıyla haftada bir günden fazla ek ders ücret ödenemeyeceği için haftada birden fazla güne nöbet görevi verilmesini imkansızlaştıran düzenleme doğrultusunda çalışmaların yürütülmesi için ilgili herkesi sorumluluğunu üstlenmeye çağırıyoruz.
                                                                                                         
                                                                                                          Abdulbaki DEGER
Özgür Eğitim-Sen Genel Sekreteri

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Whatsapp Destek
1
Whatsapp Destek Hattı
Üyelik işlemleri için Whatsapp iletişim hattımız