Özgür Eğitim-Sen

SKANDAL BÜYÜK !

27.11.2016
A+
A-
SKANDAL BÜYÜK !
Paylaşın
 
 
 “Bir kişinin bile hakkını yersek bu makamlar bize haram olsun” diyen, 
 
Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu, 
 
 
Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi Avcı, 
 
Müsteşar Sayın Yusuf Tekin; çağrımız sizleredir. 
 
“Fırat’ın kenarında bir kuzuyu kurt kapsa yarın adli ilahide Ömer’den sorulur” cümlesinde dilegelen hakikati, kurt sofrasında parça parça edilen kuzuların çığlıklarını duymazdan gelerek kimse ayakta tutamaz. 
En basit hukuk kaidelerinin bile keyfi olarak ayaklar altına alınması mazur görülemez. 
Kamu idaresinin bir ciddiyeti vardır. Asgari düzeyde bile olsa kendisini kayıt altına aldığı usul ve esasları vardır. Adalet, hakkaniyet her işin olduğu gibi idarenin de temelidir. Bu sebeple adalet, hakkaniyet; birkaç kişinin keyfine ve karanlık ilişkiler ağının kuytu köşelerine terk edilemez.
Soruyoruz:
Ankara’nın ortasında Milli Eğitim Bakanlığı’na birkaç kilometre uzaklıkta olan bir yerde, adresi açık, failleri ortada olan bu hukuksuzluğa kim dur diyecek?
 
*
Ankara Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Bolu Kıbrısçık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden çocuğunun otizm hastası olması nedeniyle sağlık özrüne bağlı olarak atanan; ancak tamamen keyfi bir biçimde görevine başlatılmayan, maaşı yapılmayarak ekonomik açıdan da mağdur edilen Numan Cengiz’in maruz kaldığı keyfi, hukuksuz uygulama sürüyor. 
 
Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyit Ahmet Kayhan’ın kanun ve nizamın açık, bağlayıcı hükümleri karşısındaki cüretkâr tutumunun ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan da kabul ve onay görmesi ile birlikte yasalara karşı fiili bir durumun yaratıldığı görülüyor. 
 
Eğer konu sadece Seyit Ahmet Kayhan’ın keyfiliği ile kalsa iyi. Bir üst makama müracaat ile bu keyfiliğe son verilebilirdi. Lakin söz konusu durumda üst makamların da zincirleme bir biçimde keyfiliği sürdürdüğü tespit edilmiştir. Olayın vahameti, skandalın büyüklüğü buradadır. 
 
Kurumundan ilişiğini keserek kararnamesi ile birlikte yeni kurumuna gelen bir devlet memuru görevine başlatılır. Tüm usul ve hüküm bu yöndedir. Ötesi “görevi engelleme” girişimidir ve gayri meşru bir uygulamadır. Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü göreve başlatmama yetkisine ve hakkına sahip değildir. Öte yandan devlet memuru olması sebebiyle güvencesi yasalar ile korunmakta olan bir kişi olarak Numan Cengiz, 9.10.2015 tarihi itibariyle konuyu Yenimahalle Kaymakamlığına taşıyor. Mülki Amir olan kaymakamın bu durumda kendisine konu intikal eder etmez herhangi bir hak kaybına ve mağduriyete mahal vermemek adına konun takipçisi olması beklenir. Lakin bu olayda kaymakamlık da zincirleme hukuksuzluğun parçası kılınarak Numan Cengiz için kapı-duvar oluyor. 
 
Bir de bu networke eklemlenen Bakanlık Merkez Atama Dairesi var. Kaşla göz arasında Yenimahalle İlçe Milli Eğitim’e yapılan atamayı Ankara Bala İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak değiştiriyor.  Bu durumda fiili olarak oldubittiye getirilen trajik ama her halükarda hukuksuz, keyfi bir uygulamalar dizini ile karşı karşıyayız. 
 
En başından hukukun askıya alınması sebebiyle adı geçen kurumların da içinden çıkamayacakları bir garabet ortaya çıkmıştır. Çalıştığı kurumdan ilişiğini elindeki bakanlık kararnamesine güvenerek kesen lakin Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyit Ahmet Kayhan’ın da ispatladığı gibi bakanlık kararnamesinin çok da ciddiye alınacak bir belge olmadığı, olsa bile birileri için arzu edildiği takdirde yok hükmünde olacağı gerçeği ile yüz yüze kalan Numan Cengiz, bu durumda an itibariyle hiçbir kurumun çalışanı olamıyor.  
 
Şimdi bu düzenekte yer alan kurumların asıl kararnameyi görmezden gelerek oldubittiye getirdikleri sonradan olma kararnameyi hangi vasıfla Numan Cengiz’e tebliğ edecekleri sorusu da orta yerde duruyor. İlkini beğenmeyerek göreve başlatmadıkları için kendi kurumlarının da çalışanı olmayan bir kişiye neyi nasıl tebliğ edecekler?       
 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda “Amir” durumunda olan devlet memurlarının görev ve sorumlulukları şöyle tanımlanmıştır:
 
 
Madde 10 – (Değişik: 12/5/1982 – 2670/3 md.)
Devlet memurları amiri oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli sorumludurlar. 
Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Amirlik yetkisini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanır.
… 
 
Bu olayda sorumluluğu bulunan amir konumundaki kişiler 657 sayılı kanunu fiili bir durum yaratarak ilga etmişlerdir. Bu mesele bir kişinin meselesi olarak kabul edilemez. Kendisini ele verdiği ve sistemli bir düzenek olarak işleyebildiği için acilen müdahale edilmeyi bekliyor. 
 
“Fırat’ın kenarında bir kuzuyu kurt kapsa yarın adli ilahide Ömer’den sorulur” cümlesinde dilegelen hakikati, kurt sofrasında parça parça edilen kuzuların çığlıklarını duymazdan gelerek kimse ayakta tutamaz. 
 
En basit hukuk kaidelerinin bile keyfi olarak ayaklar altına alınması mazur görülemez. 
 
Kamu idaresinin bir ciddiyeti vardır. Asgari düzeyde bile olsa kendisini kayıt altına aldığı usul ve esasları vardır. Adalet, hakkaniyet her işin olduğu gibi idarenin de temelidir. Bu sebeple adalet, hakkaniyet; birkaç kişinin keyfine ve karanlık ilişkiler ağının kuytu köşelerine terk edilemez.
 
Soruyoruz:
 
Ankara’nın ortasında Milli Eğitim Bakanlığı’na birkaç kilometre uzaklıkta olan bir yerde, adresi açık, failleri ortada olan bu hukuksuzluğa kim dur diyecek?
 
“Bir kişinin bile hakkını yersek bu makamlar bize haram olsun” diyen Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu, Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi Avcı, Müsteşar Sayın Yusuf Tekin; çağrımız sizleredir. 
 
Özgür Eğitim-Sen Yönetim Kurulu
19.10.2015

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Whatsapp Destek
1
Whatsapp Destek Hattı
Üyelik işlemleri için Whatsapp iletişim hattımız