Bekir Birbiçer
Bekir Birbiçer
Özgür Eğitim-Sen MYK Üyesi                                           Tüm Yazıları

Veli Ziyareti Projesi Zorunlu Olmaktan Çıkrılmalı,Öğretmene Angarya Dayatılmamalıdır

30.12.2019
A+
A-
Veli Ziyareti Projesi Zorunlu Olmaktan Çıkrılmalı,Öğretmene Angarya Dayatılmamalıdır
Paylaşın

Çeşitli il ve ilçelerde milli eğitim müdürlükleri gönderdikleri resmi yazılarla öğretmenlerin tüm yıl boyunca veli ziyareti yapmalarını zorunlu tutuyor. “Misafirim Öğretmenim”, “Bir harf öğretenle bir fincan kahve”, “Buyurun Öğretmenim” gibi başlıklar konulan projeler kapsamında okullarda öncelikle “ev ziyaretleri komisyonu” oluşturulacak. Tespit edilen öğrencilerin sınıf öğretmeni ve dersine giren bir öğretmenle birlikte süresi bir saatten az olmamak koşuluyla öğrencinin evine ziyaret gerçekleştirilecek. Yapılan ziyarette velilere anketler uygulanacak ve “ev ziyaret formu” doldurulacak. Yapılan veli ziyaretini belgelemek amacıyla da en az iki kare fotoğraf çekilecek. Tüm yıl boyunca okuldaki toplam öğrenci sayısının en az yüzde 15’i ziyaret edilecek ve raporlanacak.

Öğretmenin gönüllü olup olmadığına bakılmaksızın tüm öğretmenleri kapsayan bu uygulama kanun ve yönetmeliklere aykırı olarak dayatılmaktadır. Zira 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nda, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde ve Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde öğretmenin görevleri arasında veli ziyareti yapması bulunmamaktadır.

Öğretmenlik mesleğinin iş tanımında veliyi evinde ziyaret etmek gibi bir yükümlülük yoktur. Kaldı ki Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve ilköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin “Öğretmen” başlıklı 43.maddesinin 1.fıkrası da ev ziyaretine engeldir. 1. Maddede öğretmenin görev alanı, “ders dışında okuldaki eğitim ve öğretim işlerine etkin bir biçimde katılmak ve bu konularda mevzuatta belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.” şeklinde belirlenirken,  6. Madde de “Öğretmenlere, eğitim, öğretim ve yönetim görevlerinden başka bir görev verilemez.” denilmektedir.

Kanun ve yönetmeliklerde öğretmenin veli ziyareti yapma zorunluluğu bulunmadığı gibi MEB’e ait iki resmi yazı böyle bir zorunluluğun olamayacağının altını çizmektedir:

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 23.11.2018 tarih ve 22542465 sayılı yazılarında; “Öğretmenlerin ev ziyaretleri ile ilgili olarak 2002 yılında yayımlanan 2002/27 sayılı “Okul-Veli İşbirliği Genelgesi” 2017/20 no’lu Bakanlık genelgesi ile yürürlükten kaldırılmış olup öğretmenlerin zorunlu olarak ev ziyareti ve aile eğitimi konularında görevlendirilmeleri mümkün bulunmamaktadır.” Şeklindeki açıklamada ve

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 28.03.2017 tarih ve 4136334 sayılı yazılarında; “Öğretmenlerimiz bu anlayış ve bakış açısı kapsamında gerçekleştirecekleri veli ziyaretlerini görevleri gereği ve istemeleri halinde yapmaktadırlar. …Yönetmeliklerde “mesai saatleri dışında öğretmenlere yüklenen ev ziyaretlerine ilişkin herhangi bir hüküm mevcut değildir…” açıklaması ile böyle bir zorunluluk bulunmadığı açıkça belirtiliyor.

Bütün bunlara ek olarak Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun, Ev ziyaretlerini de kapsayan Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü’nün 25.08.2011 tarih ve 2011/47 sayılı genelgesini 2012/617 sayılı kararı ile iptal ettiği de bir gerçeklik olarak önümüzde duruyor.

Veli-öğretmen işbirliği eğitimin önemli parçasıdır ve öğrencinin davranışı ve başarısı hakkında bir araya gelerek eşgüdüm dahilinde hareket etmeleri faydalıdır. Ancak öğretmen ile velinin kaynaşma ve işbirliği ortamı okuldur. Yıl içerisinde gerek veli toplantılarıyla gerekse de ihtiyaç olan sair zamanlarda okulda bu görüşmeler gerçekleşmektedir. Ayrıca ev ortamının özel bir alan olması hasebiyle risk barındıran bir ortam olduğu unutulmamalıdır. Öğretmenlerin kötü muameleye veya iftiraya maruz kalmaları durumunda sorumluluğu kim üstlenecektir.

Özgür Eğitim-Sen olarak; Kanun ve yönetmeliklere aykırı olan bu dayatmanın keyfi uygulamalara yer bırakmayacak şekilde ele alınmasını talep ediyoruz. Öğretmene mesai saatleri dışında angarya yükleyen uygulamanın gönüllülük esaslı olması durumunda faydalı olabileceğinin, dayatma ile yapıldığı takdirde sadra şifa olmayacağının bilinmesini istiyoruz. Aksi takdirde yine bir şey yapılıyor havası verilecek, büyük ihtimalle de yine görüşmeler kâğıt üzerinden halledilecek yani “mış gibi” yapmaktan öteye gidilemeyecektir.

Beki BİRBİÇER

Özgür Eğitim-Sen MYK Üyesi

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Whatsapp Destek
1
Whatsapp Destek Hattı
Üyelik işlemleri için Whatsapp iletişim hattımız