Yönetim Kurulu

YÖNETİM KURULU

Genel Başkan

Abdulbaki Değer

Genel Sekreter

Ali Aydın

Genel Mali Sekreter

Bekir Birbiçer

Genel Eğitim Sekreteri

Cengiz ORHAN

Genel Teşkilatlanma Sekreteri

Osman Nuri BAYRAK

Genel Hukuk ve Toplu Sözleşme Sekreteri

Zeki SÜRGİT

Denetleme kurulu

Faruk ÖZEL,

Osman KARYAĞDI,

Ali KOYUNCU


Disiplin kurulu

Ahmet YILDIZ,
Cengiz ÇALAN,
Serkan DEMİR