Özgür Eğitim-Sen

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HUKUK DUVARINA TOSLADI

26.11.2016
A+
A-
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HUKUK DUVARINA TOSLADI
Paylaşın
 
 
  Başta Milli Eğitim Şube Müdürlüğü mülakatı olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı’nın yapmış olduğu okul müdürlüğü mülakatları ve 75 puan değerlendirmeleri ile ilgili olarak Türkiye’nin çeşitli illerinden yürütmenin durdurulması veya iptal kararları üst üste gelmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2006 yılından beri kaosa dönüştürmeyi başardığı(!) Yöneticilik atamalarındaki kriz giderek büyüyor. Böyle giderse bakanlık bu işin içinden asla çıkamayacaktır. Hükümetin kanun ve kanun hükmünde kararnamelerle zemin hazırladığı şube müdürlükleri ve okul yöneticilikleri atamalarında yaşanan rezaletler içinden çıkılmaz bir hal almıştır. Oluşturulan mülakat komisyonlarında yaşanan kayırmacılık, alenen yapılan sendikal ayrımcılık ürkütücü boyutlara ulaşmıştır. İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde ve okullarda çalışma barışını bozan bu durum geç de olsa mahkemelerin verdiği hukuka ve adalete uygun kararlarla bozulmaya başlamıştır. Bu mahkeme kararlarından vereceğimiz bazı örnekler dikkat çekicidir:
1)11.09.2014 tarih ve Esas No: 2014/5897 Ankara Bölge İdare Mahkemesi şube müdürlüklerine ilişkin yürütmeyi durdurma kararıverdi. Ankara Bölge İdari Mahkemesi sözlünün değil yazılı sınavın esas alınması gerektiğini vurgulamıştır. Bu mahkeme kararı mülakatla yapılan tüm sınavların iptalini gerektirmektedir. Kriterleri objektif olarak belirlenmiş yazılı sınavda alınan puan esas alınacak şekilde değerlendirilmesi gerektiği hususunda kuşku bulunmadığından dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verdi.
  2)  10-28 Şubat 2014 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı şube müdürü mülakatlarının mevcut mülakat yönetmeliğine aykırı olduğu mahkeme kararı ile tescillendi. Diyarbakır Bölge
İdare Mahkemesi 12.09.2014 tarih ve 2014/770 sayılı kararı ile yönetmelik gereğince sınav kurulu tarafından adaya bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığını ölçecek herhangi bir soru sorulmadığı halde 100 puan üzerinden değerlendirmelerini, ölçme ve değerlendirme ilkesine uygun olmadığından yürütme durdurma kararı vermiştir. Mülakata giren hiçbir adaya bilimsel ve teknolojik ile gelişmelere açıklığını ölçecek soru sorulmadığı için tüm adayların sözlü puanlarının iptali gerekmektedir.
 
3-Batman TOKİ Kazım Karabekir Ortaokulu’nda okul müdürü olarak görev yapan Hamdi Baltacı Şube Müdürlüğü sözlü sınavında başarısız sayılmasına ilişkin iptali için açtığı dava Batman İdare Mahkemesi tarafından reddedilince Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesine itiraz etmişti. Bölge İdare Mahkemesi kararında altı çizilen en önemli konu ise adaylara yönetmelik gereği bilimsel ve teknolojik gelişimine yönelik  soru sorulmamasına rağmen ve elenen adayların tümüne bu kısma ilişkin sözlüde ''0'' puan verilmesi yürütmenin durdurulması için en önemli neden olduğu vurgusudur. Mahkemenin bu kararı sonrasında Şube Müdürlüğü atamasında hiçbir surette bu sözlü puanın aritmetik ortalamaya katılamayacağı sonucu kesinlik kazanmış oluyor. Dolayısıyla Şube Müdürlüğüne atamanın tek yolu YAZILI sınav sonuçlarına göre olması gerektiği de ön plana çıkıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu yöndeki Mahkeme kararları sonrasında atamaları tamamen iptal ederek yazılı sınav puan üstünlüğüne göre atama yapması bekleniyor.
 
Bu karar; tüm şube müdürü adaylarının mahkemede emsal karar göstermesini doğurmuştur. Çünkü hiçbir adaya mülakatlarda BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK GELİŞİM" ini ölçecek soru sorulmadığı bilinmektedir. Bu durum mülakatın ölçme ve değerlendirme ilkesine uygun olmadığının ispatıdır.
 
Son olarak; Sözlü Sınav puanına göre ataması yapılan 1709 Şube Müdürünün hemen hemen büyük bir çoğunluğu son müdür değerlendirme sistemi ile görevden alınan müdürlerin 75 puan altında kalmasında çok büyük etkisi oldu. Ancak hukuken YÜRÜTMEYİ DURDURMA kararı verilen makamlarda oturarak bu görevlerini yerine getirmiş olmaları da bu şube müdürlerinin meşru olmadıkları haklı eleştirisini gündeme getirmiştir.
 
Özgür Eğitim –Sen olarak Bakanlığa ve Valilere seslenerek verilen mahkeme kararlarını bir an evvel uygulamaları çağrısında bulunuyoruz. Bununla birlikte bundan sonra hazırlanacak yönetici atama mevzuatının da “adalet, liyakat ve ehliyet” kriterlerinin esas alınmasıyla hazırlanması çağrısını yineliyoruz.
 
ÖZGÜR EĞİTİM-SEN YÖNETİM KURULU

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Whatsapp Destek
1
Whatsapp Destek Hattı
Üyelik işlemleri için Whatsapp iletişim hattımız