Özgür Eğitim-Sen

ŞANLIURFA TEMSİLCİMİZ ABDULGANİ DEMİR EĞİTİM SİSTEMİMİZİN GÜNCEL SORUNLARINI DEĞERLENDİRDİ.

27.11.2016
A+
A-
ŞANLIURFA TEMSİLCİMİZ ABDULGANİ DEMİR EĞİTİM SİSTEMİMİZİN GÜNCEL SORUNLARINI DEĞERLENDİRDİ.
Paylaşın
 
 
 02.06.2015 tarihinde Milli Eğitim Bakanı Müsteşarı Yusuf Tekin Şanlıurfa ilinde okul müdürleri ile bir istişare toplantısı yaptı.
Yusuf Bey Müsteşar olduğundan beri pozitif bir imaj çiziyor. Siyasetin elini kolunu bağladığı ve dayatmalarda bulunduğu konular dışında olumlu bir şeyler yapmaya ve Eğitim Öğretimde kaliteyi artırmaya gayret ediyor.
17 yıldır Eğitim Öğretim camiasında görev yapıyorum. İlk defa bir müsteşarın okul yöneticilerini ve öğretmenleri karşısına alıp, Eğitim Öğretimde yaşanan sorunlar hakkında bilgiler elde etmeye çalıştığını gördüm.
Toplantı gayet pozitif bir ortamda gerçekleşti, tek sıkıntı sürenin yetersizliğinden dolayı soru cevap faslının kısa sürmesi oldu.
Bende okul müdürü olarak toplantıya katıldım. Müsteşara iletmek üzere soru, öneri ve sıkıntılı bazı durumların iletilmesinden oluşan 25 madde hazırlamıştım.
Söz hakkı aldığımda, sadece 6 maddeyi söyleme imkânım oldu; maddelerin çokluğu gerekçe gösterilerek diğer maddeleri söylemem engellendi. İkinci kez söz hakkı isteme talebim, bir kişiye ikinci kez söz hakkı verilmeyecek gerekçesi ile ret edildi.
Toplantılarda anlam veremediğim tavırlardan biri de bu yaklaşım tarzı. Eğer bir kişi anlamlı mantıklı ve yerinde sorular soruyorsa bırakın tüm soruları o kişi sorsun. Eğer o kişinin eksik bıraktığı konular varsa onlar ile ilgili diğer katılımcılar soru sorsun.
Bende toplantıda gündeme getiremediğim maddeleri köşe yazısı ile kamuoyuna taşımaya karar verdim.
Toplantıda Beyan Edemediğim Maddeler:
1. Öğretmene ders işlerken nasıl bir yol izleyeceğini gösteren ve öğretmenlerin çok istifade ettikleri kılavuz kitapları ortaokullarda kademeli olarak kaldırılıyor. Örneğin: Matematikte geçen sene 5. Sınıfların öğretmen kılavuz kitabı yoktu. Bu sene ise 5 ve 6 sınıflarda yok. Öğretmen Kılavuz kitaplar hangi gerekçe ile kaldırılıyor?
2. Öğretmene yönelik şiddet eylemlerine ve öğretmeni itibarsızlaştırma(Öğretmen şikayet hattı gibi çalışan ALO 147 vb. gibi) faaliyetlerine yönelik Milli eğitim Bakanlığının üstüne düşeni yapmadığı ve personelini sahipsiz bıraktığı yönünde bir kamuoyu algısı oluşmuş. Bu olumsuz algıyı değiştirme noktasında yapılan çalışmalar nelerdir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kadın ve çocuklara yönelik şiddet ve taciz olaylarında davalara müdahil oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı da personeline yönelik görev başında yapılan saldırılarda davalara müdahil olamaz mı?(Bu soruya benzeri şekilde bir soruyu başka bir arkadaş sorudu)
3. Okullarda öğrenciye yönelik ciddi ve caydırıcı cezalar içeren bir disiplin yönetmeliği yok. Bu durumda okul yönetimini ve öğretmenleri öğrenci ve veli karşısında çaresiz bırakıyor. Öğrenci disiplin yönetmeliğinde değişiklik yapmayı düşünüyor musunuz?(Bu sorunun cevabı konuşmalar esnasında geçti. Müsteşar Bey Öğretmenin elini güçlendirecek şekilde değişiklik yapmayı düşündüklerini beyan etti.)
4. Mevcut idareci atama yönetmeliğinde dört yıllık görev süresini dolduran okul müdürüne değerlendirme puanı vermesi gereken okul aile birliği ile kıdemi en az ve kıdemi en çok olan öğretmen bu durumu okul müdürüne şantaj aracı haline getirebilmektedir. Okul müdürünün kendisine görev süresinin uzayıp uzamayacağı noktasında not verecek bu kitleye karşı elini kolunu bağlı hale getirmektedir. Kıdemi en az olan öğretmen stajyer öğretmen ise bu durum daha da komik hale gelmektedir. Aday öğretmen kendisine adaylığının kaldırılıp kaldırılmaması ile ilgili performans notu verecek okul müdürüne görev süresinin uzayıp uzamayacağı ile ilgili not verecek. Birde okul müdürünü ve okulunu doğru dürüst görmeyen İl/İlçe Milli Eğitim Yöneticilerinin okul yöneticilerine puan vermesi haksızlıklara sebebiyet vermektedir. Mevcut Yönetici Atama yönetmeliğinde değişiklik düşünüyor musunuz?
5. Okullarda ders saatinin artırılması özellikle ikili eğitim yapan okullarda ciddi sıkıntılara sebebiyet vermektedir. Örneğin: İkili eğitim yapılan ortaokullarda sabah 7 saat, öğleden sonra 7 saat ders görülmektedir. Bu da okulda toplamda 14 saat ders yapılması anlamına geliyor. Bu durum okulun erken açılması ve geç kapanmasını ve okul yöneticilerinin her gün fazladan 6 saat mesai yapması anlamına gelmektedir. Ders saatlerinde değişiklik yapmayı düşünüyor musunuz? Haftada toplam 30 saat fazla mesai yapan bu okul yöneticileri haftalık olarak fazladan 2 saat gibi komik bir ek ders parası almaktadır. Bu ek ders saatini artırmayı düşünüyor musunuz?
6. Ortaokulların liselerin bünyesinde açılması ilkokulların bünyesinde açılmasından daha çok sorunlara sebep olmaktadır. Ortaokulların liseler bünyesinde açılmaması ile ilgili bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz?
7. 12 yıllık kesintili eğitimin temel hedeflerinden biri öğrencilerin kabiliyet ve yeteneklerine göre yönlendirilmesiydi. Sadece imam hatip liselerinin orta kısımlarının açılması, güzel sanatlar ve spor liseleri ile diğer meslek liselerinin ortaokul kısımlarının açılmamış olması bu hedefi sekteye uğratıyor. Örneğin: Sanatsal sportif yetenekleri olan bir öğrenciye hala normal ortaokullarda Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri dayatıyoruz. Diğer liselerin ortaokul kısımlarını açmayı düşünüyor musunuz?
8. Seçmeli derslerin birçoğunun kitabı yok. Müfredatı iyi hazırlanmamış ve bu dersleri verecek yetişmiş eleman yok. Seçmeli dersler ile ilgili bir değişiklik düşünüyor musunuz?
9. Siyasilerin en çok müdahil oldukları, yakınlarına ve kendilerine avantaj sağlamak için rahat bir şekilde faaliyet yürütebildikleri yerlerden biri Milli eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatlarıdır. Eğitim öğretimin her kademesi ve işlemi siyasilerin müdahalesine açık bu açıkları kapatmalı ve siyasilerin müdahalelerini asgari düzeye düşürmeliyiz. Bilakis son birkaç yıldır bu müdahale ayyuka çıkmış durumda bu konuda tedbir almayı düşünüyor musunuz?
10. Okul dönüşümleri özellikle Şanlıurfa kırsalında tamamlanmış değil. Resmiyette farklı iki okul kabul edilen ilkokullar ile ortaokullar maalesef tek binada ilköğretim okulları gibi faaliyet yürütmektedirler. Bu durum birçok iş ve işlemde sıkıntılara sebep olmaktadır. Bu konu ile ilgili nasıl bir çözüm üretmeyi düşünüyorsunuz?
11. Fatih Projesi Formatörleri fatih projesinin tüm bileşenlerinin( Alt Yapı, etkileşimli tahta kurulumu, personel eğitimi, yazıcı vb donanım teslimi) yürütülmesinde aktif ve etkin bir şekilde rol almalarına rağmen, resmiyette sadece personel eğitimi ile ilgilenen kişiler görünümündeler. Bu konu ile ilgili bir hak teslimi yapmayı düşünüyor musunuz?
12. “Her okul müdürü kadar okuldur” sözü genel kabul görmesine rağmen son dönemde yapılan değişiklikler ile okul yöneticileri eleştirel güçlerini ve motivasyonunu kaybetmiş etkisiz eleman pozisyonuna düşürülmüş durumdalar. Okul Müdürlerinin ekonomik ve sosyal haklarında iyileştirmeler yapmayı ve onların okullarda ki konumlarını güçlendirmeyi düşünüyor musunuz?
13. Şanlıurfa iline gelen öğretmenlerin büyük çoğunluğu birkaç yıl içinde başka illere gitmektedirler. Bu yoğun öğretmen sirkülâsyonu eğitim öğretimde kaliteyi artırmayı ve başarılı çalışmalara imza atmayı zorlaştırmaktadır. Bu sirkülasyonu sağlayan ana etmen ildeki yüksek kiralar ve öğretmene cazip gelen imkanların yoksunluğu. Dezavantajlı illerde öğretmeni daha fazla tutmak için mesleki, ekonomik ve sosyal konularda onlara bazı artılar ve avantajlar sağlamayı düşünüyor musunuz? (Bu sorun İl Milli Eğitim Müdürümüz Metin İlci Bey tarafından gündeme getirildi)
14. TEOG diye bilinen 8. Sınıflar ortak sınavlarında sadece 6 dersten soru sorulması bu derslerin dışında kalan dersleri(Müzik, Görsel Sanatlar, Beden Eğitimi vb.) önemsizleştirmektedir. Özellikle 8. Sınıflar başta olmak okullarda sosyal, kültürel, sportif, bilimsel ve sanatsal faaliyetleri zora sokmaktadır. Bu konu ile ilgili bir tedbir almayı düşünüyor musunuz?
15. Kantin dâhil hiçbir geliri olmayan okullar var. Bunun yanında özellikle ilkokul ve ortaokullarda sadece birkaç kalemde ödenek olması ve bu ödenek kalemlerinin de İl/İlçe Milli Eğitimlere gönderilmesi ilkokul ve ortaokullarda Eğitim-Öğretimin icrasında ciddi sıkıntılara yol açmaktadır. Bu konuda tedbir almayı düşünüyor musunuz?(Bu soruya benzer bir soru başka bir okul müdür arkadaş tarafından soruldu)
16. Son yayınlanan atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde Fen Liselerine öğretmen olarak atanmak için yapılan sınavda başarılı olma şartı kaldırıldı. Bu liselere atanmak için 3 yıl öğretmenlik yapmış olmak yeterli olarak görülüyor. Bu durum şöyle bir soruna yol açabilecek. Eğitim-Öğretim seviyesi yüksek, nitelikli öğrencilerin tercih ettikleri Fen liselerine öğretmenlikte yeterli deneyim ve tecrübe kazanamamış öğretmen veya artık öğretmenlik şevkini kaybetmeye başlamış, yüksek hizmet puanına sahip öğretmenin gidebilmesinin yolu açılmış oldu. Fen liselerinin kalitesinin düşmesine yol açabilecek bu uygulamadan vazgeçmeyi veya o okulu tercih etmek için daha uzun süre görev yapmış olmak kriterini getirmeyi düşünüyor musunuz? (Müsteşar Bey konuşmaları sırasında bu konuya yüzeysel bir şekilde değindi.)
17. Aday Öğretmenlerin okuldaki değerlendirmeden, sonra sınav sorularının %50 si öğretmeni birinci derecede pek ilgilendirmeyen mevzuat olan bir sınava tabii tutulmasının hikmeti nedir?
18. Milli Eğitim Bakanlığı son dönemlerde birçok atama ve görevlendirme işinde temel belirleyici kriter olarak mülakatı baz alamaya başladı. Mülakat sonuçları ile ilgili açılan birçok mahkeme Milli eğitim Bakanlığı aleyhine sonuçlandı. Buna rağmen mülakat sonuçları ile iş yapmakta diretmenin nedeni nedir? Özellikle mülakatlarda kamera olmaması ve verilen puanların gerekçelendirilememesi açılan davalarda mahkemelerin MEB aleyhinde karar vermesine yol açmasına rağmen aynı şekilde mülakat yapmakta diretmenin anlamı ne?
19. Şube Müdürlüğü atamaları ile ilgili birçok iptal kararı var. En son verilen kararlardan biride soru iptallerine yönelik. ÖSYM de yaptığı açıklamada soru iptalleri ile ilgili nasıl bir süreç takip edileceği konusunda Milli Eğitim Bakanlığından görüş yazısı talep ettiğini kamuoyu ile paylaştı. Bu iptaller ile ilgili ne yapmayı düşünüyorsunuz?(Bu konu ile ilgili soru soruldu)
Toplantıda GündemeTaşıyabildiğim Maddeler:
1. Milli Eğitim Camiasında bir sendikanın ve üyelerinin Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatları nezdinde imtiyazlı oldukları ile ilgili genel bir kabul oluşmuş durumda, bu durum bu camiada ki diğer sendika mensuplarını ve sendikasız personeli rahatsız etmekte ve onlarda motivasyon kaybına yol açmaktadır. En büyük kaygıda mülakat sisteminin bu sendika mensuplarına haksız avantaj sağlamak amacı ile getirilmiş olabileceğidir. Kamuoyundaki bu kanat ile ilgili ne düşünüyorsunuz?
2. Okullarda olmazsa olmaz ihtiyaçlardan olan memur, hizmetli ve güvenlik elemanı temini konusunda hizmet alımı yapmayı düşünüyor musunuz?
3. Okullar yapılırken ilimizde sanki belli bir standart takip edilmiyor gibi, ilimizde önce bina yapılıyor sonra bu binanın İlkokul, Ortaokul veya Lise yapılmasına karar veriliyor. Bu durum ihtiyaçları farklı olan okul türlerinin, kendi eğitim öğretimlerine uygun olmayan binalarda eğitim öğretim faaliyeti yürütmelerine sebep olmaktadır.
4. Öğretmenlerin kılık kıyafeti ile ilgili daha özgürlükçü bir yönetmelik çıkarmayı düşünüyor musunuz?
5. Öğretmenlerin nöbet görevi ile ilgili bir ücretlendirme yapmayı düşünüyor musunuz?
6. TEOG diye bilinen sınav başta olmak üzere, birçok sınavda okul yönetici ve öğretmenlerine verilen ücret o sınavda görev alan hizmetli ve Güvenlik görevlisinin çok altında kalıyor. Bu durum rahatsızlıklara sebep olmaktadır. Okul yönetici ve öğretmenlerini rendice etmektedir. Sınav ücretlerini artırmak ile ilgili bir çalışmanız var mı?

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Whatsapp Destek
1
Whatsapp Destek Hattı
Üyelik işlemleri için Whatsapp iletişim hattımız