Özgür Eğitim-Sen

YÖNETİCİ ATAMA İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMAMIZ

26.11.2016
A+
A-
YÖNETİCİ ATAMA İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMAMIZ
Paylaşın
 
 
              04/08/2013 tarihli Yönetici Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde okul yöneticileri belirlenirken  müdürler için yazılı sınavın %70’i, sözlü sınavın %30’u ve ek 1 değerlendirme formu esas alınmaktaydı. Aynı yönetmelikte müdür yardımcıları içinse sadece yazılı sınav puanı dikkate alınmaktaydı. Bilindiği üzere 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 37. maddesinin (8) numaralı fıkrasında yer alan  “Okul ve Kurum Müdürleri, İl Millî Eğitim Müdürünün teklifi üzerine, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcıları ise Okul veya Kurum Müdürünün inhası ve İl Millî Eğitim Müdürünün teklifi üzerine Vali tarafından dört yıllığına görevlendirilir. Bu görevlendirmelerin süre tamamlanmadan sonlandırılması, süresi dolanların yeniden görevlendirilmesi ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Bu fıkra kapsamındaki görevlendirmeler özlük hakları, atama ve terfi yönünden kazanılmış hak doğurmaz.” şeklinde yapılan yasa değişikliği ile söz konusu yönetmeliğin hiçbir hükmü kalmamış ve 10 Haziran 2014’te çıkarılan “Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği”yle de yürürlükten kaldırılmıştır.
             Yeni çıkan yönetmeliğe göre okul müdürlerinden görev süresi uzatılacak olanlar milli eğitim müdürü, şube müdürleri, okul aile birliği başkanı, öğrenci meclisi başkanı ve öğretmenler tarafından seçilen iki temsilci tarafından belirlenecektir. İlk defa müdür olarak görevlendirilecekler ise sözlü sınavdan 70 puan almaları koşuluyla ek 2 değerlendirme formuyla birlikte görevlendirileceklerdir.
             Yukarıda kısaca açıkladığımız yeni yönetmelikle ilgili şu hususları kamuyu ile paylaşmak istiyoruz:
1-Torpil ve kayırmanın had safhaya ulaştığı günümüz Türkiye’sinde yönetici belirlemede en objektif kriterin –yeterli olup olmadığı tartışmalarına rağmen- SINAV PUANI olduğuna inanmaktayız. 
2-Yeni yönetmelikle birlikte kulağa hoş gelmesine karşın okul müdürlerinin görev sürelerini uzatmada şube müdürlerinin, okul aile birliği başkanının, öğretmenlerin, öğrencilerin değerlendirme yapacak olması okul müdürünü bunlara karşı savunmasız bırakacaktır. Kaldı ki merkeze uzak bir beldedeki ya da şehrin ücra bir noktasındaki okul müdürünü şube müdürü nasıl layıkıyla değerlendirebilecektir? Son dönemlerde görevlendirilen şube müdürlerinin belli bir eğitim sendikasına bağlı olması da farklı sendikalara mensup eğitimcileri ciddi anlamda kaygılandırmaktadır. Birtakım çevrelerce şube müdürü olarak görevlendirilen kişilerin bu insanların isteklerine ve yaptırımlarına kayıtsız kalıp kalmayacağı ya da bunu ne kadar başaracakları akıllarda büyük bir soru işareti olarak belirmektedir. Nitekim son dönemde özellikle Batman ilinde yapılan yönetici görevlendirmelerinde belli bir sendikaya mensup üyelerin tercih edilmesi biz eğitimciler için kaygı vericidir.
3-Bundan birkaç ay önce şube müdürlüğü atamalarında da yaşandığı gibi sözlü sınavlarda ortak bir uygulamanın olmaması, kimi adaylara iki kimilerine altı soru sorulması ve sözlü sınavın kamera ile kayıt altına alınmaması beraberinde pek çok keyfi uygulamayı getirmiştir. Danıştay içtihatlarına ve kararlarına rağmen bakanlığın bu konuda önlem almaması bakanlığın kanun-tanımaz tavrını devam ettireceğine işarettir. Nitekim gerek yönetici görevlendirme yönetmeliğinde sadece sözlü sınav uygulamasıyla gerekse Maarif Müfettişleri Yönetmeliğinde yazılı sınavın, sözlü sınavın tamamen ön koşulu olarak belirlenmesi keyfi uygulamaların devam edeceğinin işaretleri olarak görülmektedir.
4-Anayasa mahkemesinin bu adaletten yoksun yasayı esastan bozacağı ümidiyle il milli eğitim müdürlüklerinin yapılacak sözlü sınavlarda adayların cevaplarını yazdırarak ya da kamera yoluyla kayıt altına alması, ilde bulunan her sendikadan gözlemci sıfatıyla birer kişinin komisyonda yer alması, her adaya eşit sayıda soru sorulması ve belli bir zümrenin komisyondaki hükümranlığını ortadan kaldıracak önlemleri alması talebimizdir.  
 
 
 
                                                                                                              
                                                                                                         Mustafa SEVİNÇER
                                                                                      Özgür Eğitim Sen Batman İl Temsilcisi

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Whatsapp Destek
1
Whatsapp Destek Hattı
Üyelik işlemleri için Whatsapp iletişim hattımız