Özgür Eğitim-Sen

Yönetici Atama Yönetmeliği Sadra Şifa Olmadı

26.11.2016
A+
A-
Yönetici Atama Yönetmeliği Sadra Şifa Olmadı
Paylaşın
 
 
 
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yönetici Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği değiştirilerek yayımlandı. Uzun zamandır yayımlanması beklenen yönetmelik sürece ışık tutmak yerine yeni problemleri de beraberinde getireceği aşikârdır.
 
Yeni Yönetmelikle Okullar Arasındaki Kurum Tipi Farklılığı Kaldırılmıştır.
Yeni yönetmelikle kurum tipleri(A, B, C) kaldırılmıştır. Yönetmelikle tüm eğitim kurumları tek tip eğitim kurumu olarak değerlendirilmiştir. 
Eski yönetmelikte ilçe milli eğitim müdürlüğüne atanmak için 3 yıl A tipi okulda çalışmış olmak ve il milli eğitim müdürlüğüne atanmak için 8 yıl A Tipi okul müdürlüğünde çalışmış olmak şartları aranmakta iken yeni yönetmelikle kaldırılan kurum tipleri ile ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerine atamanın nasıl olacağı belirsizleşmiştir. Müdür başyardımcılığına yer verilmeyişi de yeni yönetmelikte dikkat çekmektedir. 
 
Müdürlük Şartı Olan Yöneticilik Yapma Hükmü Kaldırılmıştır.
Müdürlük sınavı şartı olan yöneticilik yapmış olmak hükmü yeni yönetmelikte kaldırılmış ve “beş yıl öğretmen kadrosunda görev yapmış olmak” şartı getirilmiştir. Müdür yardımcılığına ilişkin ise herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir.
 
Vali Üç Aday Arasından Atama Yapacak
652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile mülakat sınavı getirilmiştir. Yeni yönetmelikte bu KHK’ya dayanılarak müdür ve müdür yardımcılığına atamalarda sözlü sınav getirilmiştir. Yönetmelikte sözlü sınav puanının atamada yüzde 30 oranında katkı yapacağı belirtilmişitir.
Yeni yönetmeliğe göre yöneticilik sınavı ve değerlendirilmesinde;  iller, boş olan eğitim kurumları yöneticiliklerini ilan edecek, adaylar ilan edilen boş eğitim kurumları arasından en çok 24 eğitim kurumunu tercih edebileceklerdir. Yazılı sınav puanına göre, puanı en yüksek olan altı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Yazılı sınav puanının yüzde 50’si, sözlü sınav puanının yüzde 30’u ve Yönetici Değerlendirme Formu’na göre hesaplanan puanın yüzde 20’si alınarak her eğitim kurumu için valiliğe sunulmak üzere toplam puanı en yüksek olan üç aday belirlenecek; valilik bu üç adaydan birisinin yönetici olarak atamasını yapacaktır. Yeni yönetmeliğe göre her aday tercih ettiği her eğitim kurumu için sözlü sınava girecektir. Bunun fiili olarak uygulanması neredeyse imkansız bir hüküm olduğu başından bellidir. Diğer taraftan valiliğe gönderilecek ilk üç adayın hangi kriterlere göre seçileceği belirsiz olup kayırmacılığa davetiye çıkartmaktadır.
 
Yeni Atamalarda Komisyonlar Etkili Olacaktır.
İllerde, her elli müdür ve müdür yardımcısı unvanı sözlü sınavı için birer komisyon oluşturulacaktır. Komisyonlar, yeterli üye bulunmaması halinde aynı kişilerden oluşturulabilecektir.
Sözlü sınav; her ilin valiliği tarafından il milli eğitim müdürü veya görevlendireceği bir milli eğitim müdür yardımcısının başkanlığında, iki milli eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü, bir ilçe milli eğitim müdürü ile bir eğitim kurumu müdürünün katılımıyla beş asıl üyeden oluşan Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonu’nca yapılacaktır. 
Yapılan sınavlar üzerinde bile şaibeler dolaşırken Türkiye’nin kamu sisteminde yaygın olan kayırmacılığın sözlü sınav komisyonları ile iyice önünün açılacağı ortadadır.
 
Rotasyon Süresi 8 Yıla Çıkarıldı
Müdür başyardımcıları ve müdür yardımlarının zorunlu yer değiştirme (rotasyon) süresi 8 yıl olarak uygulamaya devam ederken, okul müdürü zorunlu yer değiştirme süresinin 5 yıldan 8 yıla çıkarılmıştır. Yeni yönetmeliğin kapsam maddesinde müdür başyardımcılığı olmamasına rağmen rotasyona müdür başyardımcılıları tabi tutulmuşlardır.
Okul yöneticilerinin zorunlu yer değiştirmeleri daha önce sadece değerlendirme puanı üstünlüğüne göre yapılırken, yeni düzenlemede hizmet süreleri zorunlu yer değiştirmede belirleyici duruma getirilerek hizmet puanlarının yüzde 70’i ve değerlendirme puanın yüzde 30’unun toplamı esas alınarak yer değişikliği yapılacaktır. Burada hizmet puanından kast edilenin, öğretmenlik hizmet puanı mı yoksa yöneticilik süresi esnasında aldıkları hizmet puanı mı olduğu izaha muhtaçtır.
 
Kazanılmış Haklar Yok Sayılmaktadır
Yeni yönetmelikte daha önce kazanılmış olan pek çok hak yok sayılmıştır. Örneğin,  kurucu müdürlük, müdür yetkililik ve daha önce yöneticilik yapmış ancak herhangi bir gerekçeyle yöneticilikten ayrılanların kazanılmış hakları ne olacak? Uzun yıllar yöneticilik yapmış ancak herhangi bir sebeple yöneticiliği düşen veya yöneticilikten ayrılanların tekrar yöneticiliğe dönmek isteyenlerin durumu ne olacak?
Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu kararıyla görevlendirilenler  ve uluslararası kuruluşlarda ya da yurtiçinde bir yıl ve daha fazla süreyle geçici veya sürekli olarak görevlendirilenler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 108. maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri çerçevesinde bir yıldan daha fazla süre ile aylıksız izin alanlar ile 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun 18. maddesi kapsamında aylıksız izne ayrılan sendika yöneticilerinin yöneticilikleri ne olacak?
Yönetmelikte değinilmeyen bu konular mağduriyetlere neden olacak ve bakanlığı yargı ile karşı karşıya getirecektir.
 
 
2011 Sınav Sonuçları Geçerli Olacaktır
2011 yılında yapılan müdür ve müdür yardımcılığı sınav puanları geçici madde ile yeni sınav yapılıncaya kadar geçerli olacaktır.
 
Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formu
Yönetici Değerlendirme formunda öğrenim, hizmetiçi eğitim, ödül ve ceza, gibi pek çok alanda puanlama getirilmiş ve “Atama ve yer değiştirmelerde puan eşitliği” başlıklı 17. maddenin 1. fıkrasında, “atamalarda puan eşitliği halinde, sırasıyla öğrenim düzeyi, öğretmenlik kariyer basamağı üstünlüğü, yöneticilikteki ve öğretmenlikteki hizmet süresi atamaya esas alınır” denilmekte diğer taraftan 2. maddenin 3. fıkrasında ise, “…valiliğe sunulan üç adaydan uygun görülen aday, vali tarafından atanır” hükmü konularak yönetmeliğin kendisiyle çelişen bir yapıya büründürmüştür.
Ek-1 Yönetici Değerlendirme formunda kendi başına değerlendirilip eleştirilecek pek çok hüküm yer almaktadır. Puanlama kriterlerinin neye göre belirlendiği belli olmayan bir keyfilikle malul oldukları rahatlıkla görülebilir.
 
Uzun zamandır beklenilen yeni yönetmeliğin Bakanlığın daha önce açıklayacağını beyan ettiği tarihe yetiştirilmek için alelacele hazırlandığı görülmektedir. İç tutarlılıktan yoksun, sistemde yaşanan sorunları gidermek yerine daha çok arttıracak nitelikte hazırlanıp yayınlanan bu yönetmeliğin uzun ömürlü olamayacağı bugünden bellidir. Eğitim camiasında sayısız mağduriyetlere, haksızlıklara, keyfi uygulamaların tetikleyeceği kayırmacılığa neden olacak bu yönetmeliğin hiç zaman kaybedilmeden düzeltilmesi başta bakanlık olmak üzere tüm eğitim camiası için en hayırlı iş olacaktır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Whatsapp Destek
1
Whatsapp Destek Hattı
Üyelik işlemleri için Whatsapp iletişim hattımız