Özgür Eğitim-Sen

YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK

26.11.2016
A+
A-
YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK
Paylaşın
 
 
 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR
 
MADDE 1- 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Milli  Eğitim Bakanlığı yönetici ve öğretmenlerinin  Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Karar'ın 4.üncü maddesinin birinci fıkrasının(h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"h) Müdür  yetkili öğretmen: Bağımsız müdürlüü bulunmayan ilkokullarda sınıf öğretmenliği görevi yanında  yönetim  hizmetlerini  de yürüten öğretmeni,"
 
MADDE 2- Aynı Karar'ın 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (I)  numaralı  alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"1) Bu Karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmi görevliler ile sınıf öğretmenlerine ilköğretim., orta öğretim ve yaygın  eğitim kurumlarında haftada 8 saate,''
MADDE Aynı Karar'ın 18 inci maddesinin birinci fıkrasında geçer, "ilköğretim  okullarında " ibaresi "İlkokullarda" olarak değiştirilmiştir.
 
MADDE 4- Aynı Karar'ın 22 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen 'ilköğretim  okullarında " ibaresi "ilkokullarda" olarak değiştirilmiştir.
 
MADDE 5- Aynı Karara ekli Milli  Eğitim  Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Haftalık Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin çizelgede geçen ''ilköğretim Okulu'' ibaresi ''ilköğretim Kurumları'' olarak değiştirilmiştir.
 
MADDE 6- Aynı Karar'a aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"GEÇİCİMADDE5-(1)  Gençlik  ve  Spor Bakanlığınca yürütülen okul sporları,halk oyunları ve izcilik faaliyetleri kapsamında geçiçi olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenler,görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın ulusal bayram ve genel tatiller ile cumartesi, pazar , yarıyıl ve yaz  tatili de dahil olmak üzere fiilen görev yaptıkları her gün için 3(üç) saat ek ders görevi yapmış sayılır ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurum tarafından ödenir.Alınacak onayda görevlendirilen personelin adı,soyadı,unvanı,görevin mahiyeti,görev süresi ve diğer hususlar belirtilir.
(2) Birinci fıkra hükmü bu Karar'ın Resmi Gazetede yayımlandığı  tarihi  takip eden iki öğretim yılı sınırlı olmak üzere uygulanır ve bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanan personele aynı günlerde asıl görevi için öngörülen ek ders ücreti ayrıca ödenmez.'' 
 
MADDE 7- Maliye Bakanlığı ile Sayıştay'ın görüşleri alınarak hazırlanan bu Karar yayımı tarihinde  yürürlüğe girer.
 
 
MADDE 8- Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Whatsapp Destek
1
Whatsapp Destek Hattı
Üyelik işlemleri için Whatsapp iletişim hattımız