Özgür Eğitim-Sen

Neden Özgür Eğitim Sen

25.11.2016
A+
A-
Neden Özgür Eğitim Sen
Paylaşın
 
 
  
Toplumumuzun en büyük sorunlarından biri, kendimizden olmayana gözümüzün ve gönlümüzün kapalı olmasıdır. Diğer önemli sorunlarımızdan biri de güç sahiplerine karşı doğru dürüst muhalif bir söylem ve duruş geliştiremememizdir.
 
Ülkemizdeki birçok sivil toplum örgütü yukarıda sıraladığım iki sorunun üstesinden gelememiş ve bu sorunların girdabına kapılmaktan kurtulamamıştır.
 
 
Ülkemizdeki birçok sivil toplum örgütü toplumun genel renklerini(kültür, soy, ırk, etnisite, din ve inancı) kuşatamamış, dar bir ideolojik kesimin temsilcisi olmaktan kurtulamamıştır. Yine aynı sivil toplum örgütleri güç ve imtiyaz devşirebilecekleri odaklara yanaşık durmayı, onlar ile uyumlu çalışmayı temel ilke edinmişlerdir, bu sayede de çıkar ve imtiyaza elde edebilmişlerdir.
 
 
Memurlar sendikalarının kendilerini mahkum ettikleri bu kısır döngü yüzünden üye profilleri tek renk olmakta ve iktidarda bulunan hükümetin değişimi ile farklı sendikalar yetkili hale gelmektedir.
 
 
Sendikaların tüm toplumsal kesimlere hitap edecek bir dil tutturamaması, farklı toplumsal kesimleri kuşatacak bir eylem ve söylem geliştirmelerini zorlaştırmıştır. Ayrıca sendikaların sahip olduğu/olacağı yetkinin iktidar ile ilişkili olması, sendikaları talep ve eylemlerinde etkisiz ve güçsüz kılmaktadır.
 
 
İşte burada eylem ve söylemleri ile farklı bir memur sendikası dikkat çekmektedir.
 2005 yılında Yusuf Tanrıverdi ve bir grup arkadaşı tarafından kurulan bu sendika, "Herkes için Adalet ve herkes için özgürlük" şiarı ile yola çıkmış.
 
 
Bu sendika ön yargılardan uzak, özgürlükçe bir kalem olan "Gülay Göktürk'ün" zihni tek açık sendika diye işaret ettiği sendikadır.
 
 
Türk siyaset bilimcisi, akademisyen ve ülkemizde Liberal düşüncenin önde gelen temsilcilerinden "Prof. Dr. Atilla Yayla'nın" Özgürlük bildirgesi diye tanımladığı bir tüzüğe sahip bu sendika küçük ama etkin bir güç olarak diğer sendikalara güzel bir ufuk açmaya adaydır.
 
 
Yine ülkemizin saygın anayasa profesörlerinden "Mustafa Erdoğan" bu sendikaya üye olacak kadar bu sendikayı önemsemektedir.
 
 
Sendikanın ana sloganı "herkes için adalet ve herkes için özgürlüktür." 
 
 
Bu sendika, İnsan ve inanç haklarının hiçbir gerekçe ile ihlal edilemeyeceğini; İnsanların inançlarının, onurlarının, yaşam tarzlarının, kimliklerinin, değerlerinin hiçbir irade, ideoloji ve otorite tarafından baskı altına alınamayacağını ve yok sayılamayacağını savunur.
 
 
Bu sendika, Hukukun ve adaletin üstünlüğünü kabul ederek, devleti, hükümeti ve bürokrasiyi bireye hizmet etmesi gereken araçlar olarak görür.
 
 
Bu sendika, bağımsız ve sivil bir kimlik ile faaliyet yürütmeyi, hiçbir devlet aygıtı ve kurumunun veya siyasi partinin uzantısı olmamayı taahhüt eder.
 
 
Bu sendika, her türlü iş ve işlemde adaleti ve liyakati esas alır. Hükümetler ve bürokrasi ile çıkar ve imtiyaz ilişkisine giren, imtiyaz ve çıkar sendikacılığını şiddet ile ret eder.
 
 
Bu sendika, bireyin özgür bir şahsiyet ve kimlik geliştirebilmesi için, serbest, gönüllü ve çoğulcu bir eğitim anlayışını savunur. Eğitim ve öğretimin resmi ideolojiye göre yönlendirilmesine ve şekillendirilmesine karşı çıkar.
 
 
Bu sendika, eğitim müfredatı ile ders kitaplarının ve her türlü eğitim faaliyetinin içeriğinin belirlenmesinde farklı ırk, dil, kültür ve inançların ihtiyaç ve taleplerinin göz önünde bulundurulması gerektiğine inanır.
 
 
Bu sendika, farklı düşünce, kültür, cinsiyet, din ve inanca sahip yurttaşlara yönelik her tür ayrımcılık ve dışlayıcılığı reddeder.
 
 
Bu sendika, evrensel insan haklarının ruhuna uygun bir şekilde çocukların dini eğitim hakkının kullanımına ilişkin kararın velide olduğunu kabul eder.
 
 
Bu sendika, sivil toplumun eğitim müfredatını kendisi belirlemek suretiyle okullar açmasını destekler.
 
 
Bu sendika, her türlü ücretin hesaplanmasında adalet ve hakkaniyet gibi kriterlerin esas alınması gerektiğine inanır.
 
 
Bu sendika, kamu personeline yönelik siyaset yasağının kaldırılması gerektiğini savunur.
 
 
Bu sendika, haksızlıkların her türüne karşı bir duruş sergilemenin önemine inanır.
 
 
Bu sendika, toplumun herkesimi ile empati(duygudaşlık) yapmayı, onların dünyalarını tanımayı, değerlerini önemsemeyi ve yaşadıkları sıkıntıları anlamayı ilke edinir. 
 
 
Bu sendika, sadece kendi inanç ve değerleri için mücadele etmez. Başkalarının kendi kimliğini,  değerlerini ve yaşamlarını ifade etmesine zemin hazırlamaya çalışır.
 
 
Bu sendika, tüm toplumsal kesimler olarak, farklılıklarımız ile bir arada yaşamayı öğrenmemiz için çalışır.
 
 
Bu sendika, insani ilkeleri önceleyen, kendi için istediğini başkaları içinde istemeyi ilke edinen, yapılan hiçbir haksızlık ve zulmü görmezden gelmemeye vaat eden bir sendikadır.
 
 
Söylemleri çok güçlü ve hedefleri ile ilkeleri tutarlı bu sendikaya hak ettiği teveccühü göstermek ve onlara mütevazı bir katkıda bulunmak amacı ile bu sendikaya üye oldum.
 
 
Şu an bu sendikanın Şanlıurfa temsilciliğini yapmaktayım.
 
 
Hak ve özgürlük arayışçılarını bekliyoruz.
 
 
Unutmayın! Bir toplumu ayakta tutan "adalet"; onu geliştiren ve yüceltende "Özgürlüktür".
 
Abdulgani DEMİR
 

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Whatsapp Destek
1
Whatsapp Destek Hattı
Üyelik işlemleri için Whatsapp iletişim hattımız